Informace na Webu

Informací na zahraničních webech je obrovské množství. Proto upozorním na jeden rozsáhlý rozcestník, stránky IGTK a pak na těch pár českých stránek, o kterých vím a stojí za zmínku. Odkazy na další weby najdete přímo v textech o uzlech.

IGKT - mezinárodní cech vazačů uzlůStránky věnované vzdělávací neziskové mezinárodní organizaci sdružující lidi, kteří mají uzlování jako koníčka. Vydává svůj pravidelný čtvrtletník.
Peter Stub Obsáhlý rozcestník Petera Stuba na všemožné informace o uzlech a uzlování nejen na webu. Zahrnuje odkazy na návody, knihy, teorie, umění, diskuse, software, video, galerie uzlů a hotových výrobků vazačů a provazníků.
Pavel Tomeš Stránky věnované uzlům sice jen z jedné pětiny a zatím jsou ve fázi vzniku, ale protože je jejich autorem autor knížek o pletencích (knihy [D11] a [D12]), jistě se rozvinou do zajímavé podoby.
Čínské uzly Stránky věnované čínským uzlům. Autorkou je Iva Czyžová, která má na těchto mých stránkách část věnovanou frivolitkám a frivolitkové krajce. Čínské uzly jsou zatím (červenec 2008), zdá se mi, v počáteční fázi zrodu, ale vypadají pěkně a časem se určitě budou rozšiřovat.

Knihy

Protože na webu je odkazů na cizojazyčnou literaturu nepřeberné množství, budu se zde zabývat pouze literaturou v češtině nebo slovenštině, a to i přes to, že v dnešní době přestávají mladí druhému z jmenovaných jazyků rozumět. Knih o uzlování u nás příliš vydáno nebylo. Uvádím všechny, o kterých vím:

Knih v angličtině je o uzlování již nepoměrně více, jejich seznamy jsou k dispozici na webu, uvedu alespoň:

Další publikace byly a jsou vydávány pro odborné svazy a jako studijní materiály různých kurzů a seminářů. Ty jsou dostupné v knihovnách příslušných zájmových skupin (Českého horolezeckého svazu, ...). Z horolezecké literatury vybírám:

Knihy dostupné v elektorniké podobě na internetu (např. www.gutenberg.org)

Publikace o drhání a ostatních výtvarných vázacích technikách, z mnoha knih a příruček vybírám ty vhodné i pro začátečníky:

Projekt Guttenberg

Mnoho knih, k nimž již vypršela autorská práva, jsou zařazeny do projektu Guttenberg. Z knih zabývajících se uzlováním vím o:>

Programy

Časem doplním.

Další zdroje bez přímé návaznosti na uzly

Níže jsou uvedeny některé další zajímavé adresy, vesměs na stránky zabývající se činnostmi s hojným využitím uzlů.

http://www.outdooring.cz Rozcestník na stránky činností, při kterých hrají uzly ne nepodstatnou roli.
http://naramky.info Jedna z mých oblíbených stránek o náramcích štěstí.