Autorská práva

Všechny informace zvěřejněné na stránkách http://gord.gringo.cz - zejména texty, obrázky a zdrojové kódy stránek a scriptů - jsou předmětem ochrany autorského práva ve smyslu Autorského zákona.

Prohlašuji, že s výjimkou explicitně uvedených citací, použitých počítadel přístupů, anket a Návštěvní knihy včetně příspěvků v ní jsem autorem veškerých textů, fotografií, kreseb, ikon a ostatní grafiky a mám právo dávat nebo také nedávat souhlas k užití svého díla. Rovněž se snažím respektovat cizí práva k jejich duševnímu vlastnictví, proto u citací uvádím autora s případným odkazem do seznamu použitých zdrojů. Pokud se domníváte, že jsem Vaše práva porušil, prosím, kontaktujte mě na mé e-mailové adrese.

Výjimkou z výše uvedených textů, fotografií a další grafiky jsou:

Výše uvedeným osobám pochopitelně velmi děkuji za to, že mi daly souhlas k použití výsledku jejich práce.

Kopírování informací z těchto stránek, ...

Explicitně zakazuji jakékoli použítí části nebo celého obsahu těchto stránek, jejich reprodukci, kopírování, úpravu a zvláště prezentaci na jiných internetových stránkách bez mého výslovného souhlasu.

Předpokládám, že se považujete za slušného člověka a tedy respektujete literu zákona a máte úctu k nemalé práci vložené do těchto stránek. Pokud Vás některé zde uváděné informace zaujmou natolik, že byste je chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat, prosím, kontaktujte mě. Předem upozorňuji, že budu trvat na splnění následujících podmínek:

  1. Texty budou použity výhradně neziskově. Případné ziskové použití bude nutné řešit samostatně asi nějakou smlouvou dle Autorského zákona.
  2. Vždy bude uveden zdroj http://gord.gringo.cz s tím, že jsem udělil souhlas k převzetí u vás umístěných obrázků a textů.
  3. Budu informován o tom, na kterých stránkách je to zveřejněné, a to včetně případných budoucích přesunů stránek na jiné adresy.
  4. Jedná-li se o použití mimo webový prostor, pak mě zajímá formát (leták, brožura, ...), účel publikace a počet kopií.
  5. Chci znát rozsah přebíraného dopředu. Přebírání větší části se bráním. Jednak tím trochu chráním svůj čas vložený do tvorby stránek a druhak dělám různé zásahy a opravy. (Na příklad oprava popisu vázání, kdy popis byl pro zrcadlově obrácené obrázky oproti uvedeným.) Jiste pochopíte, že to nejsem schopen dělat úpravy u kopií ani oznamovat provedené změny všem, kteří si ode mne berou nějaké texty. Omezením počtu kopií se tedy snažím omezit počet mnou vytvořených chyb.
  6. Pokud budete brát i texty, pak musí zůstat zachován smysl včetně významu, popisu dobrých i špatných vlastností uzlu. Stává se mi totiž, že si někdo vezme jen to dobré (klasické je to třeba u dračí smyčky, proto tam k ní toho dobrého moc napsáno nemám). Pochopitelně, pokud budete přebírat jen text postupu vázání, předchozí 2 věty jsou bezpředmětné. Ale dle mého názoru umět vázat uzel znamená umět jej i správně použít, což bez znalosti o vlastnostech uzlu i na různých materiálech nejde.

Víc podmínek nemám. Myslím, že nejsou obtížně splnitelné, a pokud si myslíte, že pro vás nejsou akceptovatelné, budete muset moje texty a obrázky oželet.

Umístění odkazu

Zatímco na převzetí části stránek potřebujete můj souhlas, nemohu nikomu bránit v tom, aby na své stránky umístil odkaz na moje uzly. Navíc to považuji za nejrozumnější způsob "přebírání" cizích informací - odkazem na jiné stránky.

Pokud se tedy k tomu odhodláte, nabízím různé barevné varianty malého banneru 88x31 bodů. Na banner klikněte pravým myšítkem a banner si uložte.

Pro méně zdatné nebo líné autory přidávám ke každému ještě rámeček s textem odkazu. Stačí do něj kliknout myší, zmáčknout Ctrl+A, Ctrl+C a pomocí Ctrl+V vložit na patřičné místo a případně opravit cestu k banneru podle toho, kam si jej uložíte.

Gord - Uzly a uzlíky
Gord - Uzly a uzlíky
Gord - Uzly a uzlíky