Uvazování rybářských háčků ()

Uvádím všechny mě známé uzly k uvazování rybářských háčků, hlavní jména (pro mě) jsou psaná normálně . Jména uvedená v závorkách jsou varianty hlavního uzlu . Alternativní jména uvádím v seznamu psaná kurzívou ; jsou to jiná jména pro hlavní nebo odvozený uzel.

Palomarský uzel