Albright speciál

Jiné jméno: Allbright speciál

Tento uzel je hojně využíván rybáři. Slouží ke spojování dvou nestejně silných provazů, například vlasce a šňůry.

Na silnějším ze spojovaných provazů vytvořte ohyb a slabší šňůru položte rovnoběžně na ohyb.
Volný (vázací) konec několikrát omotejte okolo ohybu a pevné části. První závit ovíjení veďte přes pevnou část tak, aby přibývající závity přibližovaly volný konec k ohybu.
Vytvořte dostatečný počet ovinutí, aby byl uzel pevný a stabilní.
Volný konec provlékněte ohybem.
Uzel dotáhněte, závity sesuňte ke konci ohybu.
A pohled na uzel z druhé strany.

Dokařská spojka

Uzel je vhodný ke spojování dvou lan velmi rozdílných průměrů a má všestranné použití. Na lodích se používá k přitažení těžkého uvazovacího lana pomocí hozeného konce tenkého lana nebo na zdvižení lana z břehu na palubu. Uzel se snadno rozvazuje (zvlášť jeho první, zkrácená varianta).

Zde je uzel demonstrován na lanech podobného průměru, ale nedejte se zmást. Drží i když je rozdíl opravdu značný.

Udělejte ohyb na silnějším laně a volný konec slabšího položte přes ohyb a vytvořte závit okolo pevné části silnějšího lana. Provlékněte ho mezi pevným koncem slabšího lana a ohybem.
Po obtočení okolo volného konce silnějšího lana zastrčte volný konec mezi pevný konec silnějšího lana a oko závitu ze slabšího.
Uvázaný a ne příliš zatažený uzel vypadá takto.

Varianta dokařské spojky a více závity:

Udělejte ohyb na silnějším laně a volný konec slabšího položte přes ohyb. Pak provlékněte volný konec pod volným koncem ohybu.
Nyní volným koncem slabšího lana obtočte střídavě oba konce ohybu. Obtáčením pokračujte tak dlouho, aby lana držela pohromadě a uzel snesl požadované zatížení. Na závěr provlékněte volný konec pod jedním ze závitů a dokončený uzel urovnejte závit po závitu a stáhněte směrem k ohybu.
Z jedné ...
... a druhé strany