Drhání, macramé

Macramé (většinou se odvozuje od arabského muharram = mřížoví) označuje starou textilní techniku. Staré české slovo drhat znamená vázat uzlíky. Když si uvědomíme, jak a co se těmito technikami vyrábí, zjistíme, že v našich krajích se prakticky jedná o synonyma, obě techniky splývají.

Co se vlastních uzlů týká, nepoužívá se jich mnoho, prakticky všechny jsou známé z jiných oborů - mnohdy však mají svá vlastní jména. Pro tento obor je však unikátní řazení mnoha uzlů za sebe nebo vedle sebe a jejich kombinování. Jedná se o výrazně tvůrčí proces a každý výrobek je obrazem invence svého autora. To je rozdíl od uzlování, kdy všichni vazači, pokud uváží tentýž uzel, uváží totéž - stejně to vypadá (v tom lepším případě) a vazba má stejné vlastnosti.

Vázání uzlů je při drhání pouze nástroj k dosažení cíle, ne cíl vlastní. Uzly jsou jenom základ, základní stavební materiál. Kromě vázání uzlů je třeba zvládnout i výtvarnou stránku pro vytvoření konečného výrobku. Všechna práce by měla začít vytvořením jednoduché představy o velikosti, tvaru a funkci výrobku. Pak přijde na řadu detailní rozkreslení a ve složitějších případech ještě rozkreslení detailů. Při tom všem je musíme brát v úvahu své znalosti a zručnost, zda dokážeme navržený postup také realizovat. Proto je dobře znát více způsobů zahajování vazby, způsoby zavěšení, přidávání vláken, zavádění nových vláken (a "nastavování"), ubírání vláken, zakončení drhaných výrobků.

Při drhání používáme také některé speciální pomůcky:

Pro vytváření ploch se uzly různě kombinují tak, že vázací nitě se většinou účastní uvázání sousedního uzlu jako nitě osnovní. Vázací nitě mohou být tvořeny také několika rovnoběžnými nitěmi, kterými se váže stejně, jako by se jednalo o nit jedinou. V tom případě je důležité dbát na to, aby se prameny nekřížily.

Zpestřením vzorů je navlékání korálků, válečků a podobných předmětů na osnovní nitě.

Udrhané výrobky se používají zejména jako