Krabí uzel

Tato smyčka je zajímavá tím, že v závislosti na způsobu utahování vznikne zatahující se nebo nezatahující se smyčka. Jako pevná smyčka nesnese příliš velké zatížení, protože se samovolně přesmykne na zatahující se smyčku. (V podstatě se jedná o dračí smyčku s nestandardním zatížením, protože tvar uzlu je stejný, ale zatížený konec je proti ní zaměněn s nezatíženým. Přečtěte si komentáře k dračí smyčce.) Proto ji doporučuji používat jedině jako zatahující.

Vytvoříme smyčku a okolo pevného konce ohyb. Pak volny konec vedeme skrz smyčku do ohybu a ven.
Teď právě záleží na tom, za které dva diagonální konce budeme utahovat. Pokud jeden z nich bude pevný, získáme zatahující smyčku.
Budeme-li utahovat za volný konec a jeho diagonální protějšek, získáme pevnou smyčku.

Navijáková smyčka

Navijáková smyčka se používala k uvazování kotevního provazu na vrátek – naviják, odtud ten název. Smyčka je velmi podobná krabímu uzlu včetně možnosti změny z pevné na volnou smyčku (ovšem za předpokladu, že zatížíte místo pevného konce konec volný - její použití coby volné smyčky je tedy trochu sporné). Liší se místem, odkud z uzlu vychází volný konec a ostrým ohybem okolo pevného konce. Výhodou proti krabímu uzlu je, že nemá tendenci se při větším zatížení samovolně přesmyknout z pevné na volnou smyčku. Naopak nevýhodou je výraznější snížení pevnosti lana způsobené jeho větším namáháním na ostrém ohybu okolo pevného konce.

Vytvoříme ohyb a na volném konci další, který přeložíme přes pevný konec. Pak volny konec provlékneme podle nákresu.
Uzel je možné zatáhnout dvěma různými způsoby. Ten jednodušší je taháním za smyčku a pevný konec. Tím vznikne smyčka s výše popsanými vlastnostmi.
Trochu výhodnější pevnou smyčku (z pohledu namáhání lana) získáme taháním za volný konec, nejlépe nahoru. Tím dojde k provléknutí ohybu volného konce uzlem a prameny tvořící smyčku vychází z uzlu paralelně vedle sebe. (Výsledný obrázek má volný konec opět dole.)
V této druhé podobě lze smyčku uvázat i bez dostupného konce uprostřed lana. (Změnou dotažení pak pochopitelně lze získat i první podobu.) Vytvořte dvě smyčky, pak spodní překlopte nad horní a její ohyb provlékněte horní smyčkou. Po dotažení získáte druhou podobu navijákové smyčky. Jak získat první podobu již nechám na vaší šikovnosti.