Klícka

Toto je nejjednodušší hříčka, až se zdráhám ji sem dát. Ale asi sem patří.

Navlékneme provázek za liché prsty, stejně i na druhé ruce.
Sudými prsty podebereme provázek na sudých prstech druhé ruky. Opět uděláme druhou rukou totéž.
Roztáhneme ruce a máme před sebou krásnou klícku.