Šálek a talířek

Na obě ruce navlékneme provázek za palce a malíky.
Ukazovákem podebereme provázek na dlani. Totéž uděláme i druhou rukou.
Napneme provázek oddálením rukou od sebe.
Pokrčíme palce přes nejbližší pramen a podebereme jimi tak další.
Vrátíme palce do normální polohy.
Pravý palec sklopíme směrem ke středu těla přes úhlopříčný pramen a podebereme jím pramen nejbližší k tělu.
Pak uděláme totéž levým palcem. Pokud někdo zvládne oba palce najednou, nebráním mu v tom. Takhle je to podle mě pro vás přehlednější.
Napneme provázek.
Přiblížíme k sobě oba malíčky.
Necháme provázek z nich sklouznout.
Natáhneme provázek, vyrovnáme do požadovaného tvaru a sklopíme tak, aby byl svisle. Máme před sebou hrníček (bez ouška) a pod ním talířek.