Přezka

Jiná jména: přezkový závěs, lékárenský uzel

Přezka není uzel v pravém slova smyslu. Je to podložený závit, který sám o sobě nedrží. Pokud však podloženou část ze závitu povytáhnete, vznikne přezka.
Do ní lze vložit kolík, příčku provazového žebříku, kládu, prkno, hrdlo láhve se zajišťovanou zátkou, topůrko kladiva pro vytažení na lešení a mnoho dalšího.

Přezka není uzel v pravém slova smyslu. Je to podložený závit, který sám o sobě nedrží. Pokud však podloženou část ze závitu povytáhnete, vznikne přezka. Do ní lze vložit kolík, příčku provazového žebříku, kládu, prkno, hrdlo láhve se zajišťovanou zátkou, topůrko kladiva pro vytažení na lešení a mnoho dalšího.

Přezkové závěsy nejsou spolehlivé, provedou-li se špatně nebo nepořádně. Válcové nádoby (na stojato), sudy, pytle nebo bedny musíme zajistit, aby se nepřevážily a z přezky nevyklouzly. Spodní ohyb musí jít středem dna, vodorovné ohyby musejí být dostatečně vysoko. Břemeno se nesmí rozkývat, závěs do háku nesmí být příliš dlouhý a uzel spojující obvod lana s pevnou částí nesmí povolit.

Mějte na mysli, že to není uzel a zvažte, zda je pro daný účel dostačující. Také si rozmyslete, na které straně přezky bude spočívat zátěž.

Přezka je základem pro několik jiných pevných smyček vázaných uprostřed lana bez potřeby přístupu k volným koncům.

Přezkový koš

Jiná jména: barelový uzel

Přezkový koš je zdokonalený přezkový závěs. Jeho vylepšení spočívá v tom, že těleso je opásáno lanem i na horní straně. Navíc se konce kříží pod lanem na horní straně a vycházejí každý z jeho jiné strany.

Vytvoříme dva závity, jeden spodní, druhý horní.
Střední části závitů protáhneme ven.
Až vzniknou pouta (vzhůru nohama). Nedotahujte je však. Do prostoru mezi jednotlivými smyčkami bude umístěno přenášené těleso. Každá smyčka je na obrázku označena písmenem, které určuje stěnu tělesa, na kterou smyčka patří (P=přední, L=levá, Z=zadní, R=pravá).

Pevné ouško

Jiná jména: burlacká smyčka

Další ze smyček, které lze vázat uprostřed lana bez dostupnosti konců. Jedná se o velmi užitečnou a celkem pevnou smyčku. Například je možné uvázat na laně několik takových smyček a použít je jako příčky provazového žebříku, vodáci ji používají jako rukojeť na vlečné šňůře, ... Pokud je smyčka správně uvázaná, je jedno, z kterého směru působí tah.

Základem je opět podložený závit, přezka. Ohyb závitu pak protáhněte podloženou částí provazu a přes protější část závitu.
Smyčku vytáhněte a utáhněte rukama, samostatně každým pevným koncem. Pokud by před zatížením nebyla dobře utažená, při prudkém tahu se překrucuje a může po laně klouzat.
Dotažená smyčka ...
... a z druhé strany

Tažná smyčka

Jiná jména: motýlek, motýlková smyčka

Smyčka je pevnější a spolehlivější než pevné ouško. To je také důvod, proč ji používají horolezci a záchranáři. Mezi těmito skupinami lidí je známá pod jménem motýlek.

Vytvořte ohyb a dvakrát jej otočte. Vrchol ohybu pak překlopte přes překřížení ...
... a protáhněte zpět nahoru pod překřížením a středem ven.
Dotažená smyčka ...
... a z druhé strany

Trávová smyčka

Trávová smyčka se sice podobá oběma předchozím smyčkám, ale nelze ji uvázat uprostřed lana. Špatně se utahuje na syntetických materiálech, protože po nich klouže, pokud jsou zatěžovány konce a ne smyčka.

Její vázání začíná z obyčejného uzlu, pak již konec provazu potřeba není.
Oko vytáhněte ven a postupně za oba konce dotáhněte.
Dotažená smyčka vypadá z obou stran stejně.

Muškový uzel

Jak název napovídá, mnoho rybářů jej používá při muškaření. Základem je opět uzel, tentokrát třikrát převinuté očko. Proto jej také nelze uvázat uprostřed provazu.

Udělejte vrchní uzel a převiňte jej ještě dvakrát (třikrát převinuté očko).
Najděte střed zdvojených částí a jím protáhněte ohyb.
Závity srovnejte a uzel dotáhněte. Uzel je z obou stran stejný.

Ohlávka

Jiná jména: ohlávkový uzel

Jak název napovídá, smyčka slouží jako náhrada za skutečnou ohlávku. protože se váže na nepříliš dlouhých provazech, nevýhoda vázání oběma konci není nijak vážným nedostatkem.

Základem je přezka a z ní vytvořené pevné ouško. Na druhém konci, který vychází z ouška přetočeným závitem (proti smyčce) uděláme očko a konec přeložíme nebo podložíme pod druhým koncem podle toho, zda konec vychází z očka horem nebo spodem. (Tím zajistíte hladký průchod provazu dalším očkem.) Vzdálenost mezi očkem a pevným ouškem určuje délku ohlávky.
Druhým koncem uvážeme přes překřížení další očko a konec prostrčíme prvním. Važte tak, aby konec volně procházel oběma očky a nikde se zbytečně nekřížil a neohýbal.
Nakonec protáhněte konec pevným ouškem, obě očka dotáhněte, nastavte správnou velikost pevného ouška a ohlávky a je hotovo. (Proti předchozím je tento obrázek otočen vlevo a zobrazuje druhou stranu uzlů.)

Anglická sedačka

Jiná jména: hasičská sedačka

Tato smyčka se dvěma oky je používaná například jako nouzová sedačka pro vyzvedávání osob v nouzových situacích. Sedící a zachraňovaná osoba prostrčí každou nohu jedním okem. Nohama se pak odráží od skály, svahu, nebo jen sedí a snaží se neztěžovat práci záchranářů.

Zde vykreslený postup nemá ve správném poměru velikost uzlu a velikost smyček.

Na dvojitém laně vytvoříme podložený závit (=přezka). Vytáhneme dvojici lan z prostředka, tím získáme dvě oka. Konec ohybu však musí zůstat vně uzlu.
Konec ohybu převlékněte přes obě oka ...
... až za uzel.
Tahem za obě smyčky uzel dotáhneme.
Oddělením smyček vznikne prostor pro každou nohu samostatně.