Vázání kravaty a motýlka

Jak bývá zvykem, některé uzly jsem objevil pod více jmény. Uvádím všechna mně známá jména a pokud uzel vedu pod jiným jménem, odkazuji na něj.

Povídání

Trocha historie
Dělení, značky a symboly

Uzly vázané lícem nahoru

Double 5.1 L:RLRLHp
Double Four-in-hand 6.1 L:RLRLHp
Four-in-hand 4.1 L:RLHp
  Half English Half Windsor
Half Windsor 6.2 L:RHLRHp
  Long Four-in-hand
  Onasis Half Windsor
  Persian Windsor
  Simple Four-in-hand
  Turkish Half Windsor
Windsor 8.3 L:HRLHRLp
??? 8.2 L:RLHRLRHp

Uzly vázané rubem nahoru

  Dovorian    Plattsburg
  Manhattan    St. Andrew
  Oriental Pratt
Plattsburg 7.3 R:HRHLRHp
Pratt 5.2 R:HRLHp
  Shelby Pratt
Small 3.1 R:RHp
St. Andrew 7.2 R:RLHRLHp
??? 9.3 R:RHLRHLRHp
??? 9.4 R:HRHLHRLHp

Uzly vázané úzkým koncem kravaty

Atlantic    5.2 Lu:HRLHp
Diagonal 6.1 Lu:LRLHRp

Kravatový šátek, motýlek

Kravatový šátek
Motýlek