Amforový uzel

Amforový uzel je vhodný k upevnění provazu na úzké hrdlo lahve, demižonu či amfory, od které má odvozeno jméno. Protože dno amfory není rovné, ale špičaté, nebylo možné ji postavit na zem, zapichovali ji do písku nebo do zvláštního dřevěného stojanu. Staří Řekové uzel používali k upevnění provazu a k zavěšení či přenášení amfor, čímž šetřili jejich snadno ulomitelná ucha.

Uzel se neváže snadno, ale umožňuje pohodlné přenášení veškerých nádob, kterým alespoň trochu vyčnívá hrdlo s alespoň malým okrajem (osazením). Pokud osazení není, můžete použít rampouchový uzel.

Přibližně uprostřed dostatečně dlouhé šňůry vytvořte dlouhý ohyb a překlopte jej tak, aby vznikla dvě oka.
Oka přeložte přes sebe vnitřními částmi, pravé oko nad levým. Střed původního ohybu protáhněte zespodu skrz otvor vzniklý překřížením obou ok.
Střed původního ohybu provlékněte podle nákresu - pod pevným koncem, shora skrz prostor vzniklý překřížením ok a horem nad pravým oka.
Pravé oko přetáhněte pod celým uzlem dolů, tak aby se dotýkal pevných konců.
Původní pravé oko přetáhněte horem nad celým uzlem tak, aby se dotýkal obou pevných konců.
Hrdlo přenášené nádoby patří do středu uzlu..
Navlékněte uzel na hrdlo a lehkým tahem jej urovnejte.
Jeden z dlouhých konců provlékněte okem uzlu a spolehlivou spojkou jej spojte s druhým koncem. (Zde je použita rybářská spojka.) Tak vzniknou dvě ucha, za které můžete nádobu pohodlně přenášet. Nebo oba konce spojte mimo oko a použijte vyrovnávací uzel.

Asherův vyrovnávací uzel

Tento uzel je vhodný k uvázání nad amforový uzel. Spojí všechny čtyři konce a navíc vyrovná délky obou smyček k nesení nádoby.

Provlékněte ohyb ze dvou dlouhých konců okem vycházejícím z amforového uzlu a připravte si prostředek ohybu z dlouhých konců. Tento jednoduchý ohyb navlékněte na dvojitý ohyb.
Dvojitý ohyb včetně celého zbytku dlouhých konců protáhněte jednoduchým ohybem.
Z toho vzniknou nové "nosné popruhy", oba stejné délky, a nad hrdlem vyrovnávací uzel.

Rampouchový uzel