Uzel dobrého skutku

Jiná jména: buchtičky, suk ze čtyř, uzel přátelství

Tento ozdobný uzel je totožný se sukem ze čtyř pramenů. Jeho používání a odlišný způsob vázání mě vede k samostatnému umístění.

Jméno uzel dobrého skutku dostal z podobného důvodu, jak lidová moudrost popisuje vázání uzlu na kapesníku. Muži si tímto uzlem svazovali cípy šátku, aby nezapomněli toho dne vykonat dobrý skutek. Teprve pak jej mohli rozvázat. Jak z Rychlých šípů, co?

Zde uváděný postup je vhodný pro šátek na krku, postup uváděný u suku není použitelný, protože nejsou samostatně k dispozici čtyři volné konce. Postup však na šátku nedemonstruji, protože by utrpěla přehlednost. Uzel je znázorněn tak, jak je vidět při pohledu seshora, když pevné konce jsou kolem krku.

Na jednom cípu šátku vytvořte dva ohyby a tím vyšším protáhněte druhý cíp šátku. Pak jej podvlékněte pod oběma ohyby.
Cíp zastrčte shora do druhého ohybu.
Utahovat musíte rovnoměrně všechny čtyři konce a uzel upravit tak, aby oba volné konce byly stejně dlouhé. Pak budou stejně široké a baculaté také všechny čtyři bochánky.