Řetízky jsou pletence, které vznikají opakovaným protahováním ohybu skrz dříve vytvořené oko nebo smyčku. Výjimkou z tohoto pravidla je zde uvedený osmičkový řetízek, který vzniká protahováním celého konce (neznám jiný způsob, jak tento řetízek vytvořit).

Naopak tu neuvádím pletenec z kovbojské smyčky, protože ten, ač vzniká stejným principem, má odlišný začátek. (Nebojte se, nepřijdete oň. Najdete jej u popisu kovbojské smyčky.)

Jednoduchý řetízek

Řetízek je všeobecně znamý, patří mezi základ pro pletení, háčkování, využívá se i v drhání a mnoha dalších výtvarných, textilních a rukodělných technikách pracujících s provázky a nitěmi.

Začneme volným poutkem. Na volném konci vytvořte ohyb a provlékněte jej očkem.
Zatažením za protažený ohyb utáhněte předchozí očko a oba kroky opakujte. Dávejte pozor na to, abyste vždy volný konec měli na stejné straně ohybu. Jinak bude osový pramen (při pohledu zhora) nehezky měnit šikmý směr jednou zprava, jednou zleva.

Až dosáhnete potřebné délky, volný konec celý protáhněte očkem a utáhněte. Následující obrázky ukazují líc i rub jednoduchého řetízku.

Nekonečný jednoduchý řetízek

Řetízek přes dvě oka

Začneme volným poutkem. Pro pěkný vzhled začátku je důležité, aby volný konec procházel uzlem u pevného konce. Ale i kdybyste jej měli na druhém konci, princip vázání se nemění. Ještě než volné poutko dotáhnete, na volném konci vytvořte ohyb a provlékněte jej zhora skrz uzel i smyčku, střídavě pod a nad.
Pak pokračujte stále stejně. Na volném konci vytvořte ohyb a protáhněte jej zhora skrz obě poslední smyčky střídavě pod a nad.

Až dosáhnete potřebné délky, volný konec protáhněte jakoby se jednalo o ohyb a utáhněte. Následující obrázky ukazují obě strany řetízku.

Řetízek přes tři oka

Začneme ovinutím dvou závitů okolo prstu. Pak na volném konci udělejte ohyb a provlékněte jej pod prvním závitem.
Další ohyb z volného konce podvlékněte pod druhým závitem, nad prvním a pod vytvořeným okem.
Vytvořte ještě jeden ohyb z volného konce podvlékněte pod, nad a pod vytvořeným okem. To už znáte z předchozího kroku.
Začátek pletení je vytvořen. Stáhněte pletenec z prstů, trochu dotáhněte a upravte závity. Pak pokračujte jako v předchozím kroku.

Až dosáhnete potřebné délky, volný konec protáhněte jakoby se jednalo o ohyb a utáhněte. Následující obrázky ukazují obě strany řetízku. (Nemohu říct, že by se mi podařilo dosáhnout příliš velké pravidelnosti. Řetízek se docela špatně utahuje a Vy si jistě dáte záležet, aby vypadal co nejpravidelněji.)

Řetízek na obě strany

Tento řetízek má svoje jméno podle toho, že střídavě protahujeme oko z pravé a levé strany. Pro vázání tohoto řetízku budu volným koncem nazývat ten konec, který vytahuje (rozvazuje) poslední právě protažený ohyb z dříve vytvořené smyčky. Volným koncem bude tedy v každém kroku jiný z obou konců. Protože je řetízek vázán střídavě oběma konci, spotřeba provazu je na obou koncích stejná a začínáme jej vázat uprostřed.

Začneme volným poutkem. Na rozdíl od jednoduchého řetízku vytvoříme ohyb na pevném konci a provlékneme jej očkem.
Hodně za ohyb zatáhněte (1), a pak dotáhněte druhým (teď už pevným) koncem (2). Na pevném konci udělejte ohyb, provlekněte jej smyčkou (3), ... a opakujte.

Až dosáhnete potřebné délky, volný konec celý protáhněte očkem a utáhněte. Následující obrázek ukazuje líc řetízku, rub je stejný. Pokud budete vázat pečlivě, uprostřed vznikne pravidelný "stromeček".

Osmičkový řetízek

Jiná jména: dvojitý řetízek

Začněte obyčejnou osmičkou. Potom vezměte volný konec a vytvořte další osmičku. Musíte protáhnout vždy celý konec. To je poněkud nepříjemné, ale neznám jiný způsob. Pokud Vy ano, dejte mi, prosím, vědět.
Celý postup opakujte.

Následující obrázek ukazuje výsledný řetízek.

Pokud nebudete provaz během vázání správně protáčet podél jeho podélné osy, bude mít řetízek tendenci se kroutit a prohýbat.