Očko

Očko je nejjednodušší uzel, který lze uvázat. Je základem mnoha jiných uzlů.

Pokud je uzel na laně, které má zvedat nějaké břemeno, velmi snižuje pevnost lana (na méně než polovinu), a to i v případě, že před jeho rozvázáním byl silně utažen.

I přesto má však v mnoha oborech své místo. Slouží jako nejjednodušší koncovací uzel, který zabraňuje rozpletení lana (nejčastěji se používá u lan z rostlinných vláken). Na lanech, na nichž jsou tyto uzly v rozestupu 25 až 30 centimetrů, usnadňují šplhání, zabraňují prokluzování. Jednoduché uzly mohou zajišťovat příčky provazového žebříku, obecně může bránit vyklouznutí provazu z nějakého otvoru například při slaňování ze slaňovací osmy, na konci nitě navlečené do jehly uzel zabrání vyklouznutí z látky.

Velký význam má jako pojistka, kdy je očko uvázáno na volném konci okolo pevné části provazu a brání rozvázání uzlu uvázanému před ním.

Převinuté očko

Jiná jména: buřtík, krvavý uzel, uzlinka

Tyto uzlíky byly používány už v Peru v uzlovém písmu kipu. Úředníci Incké říše dokázali díky převinutému očku s jedním až devíti převiny na provázcích různých barev počítat až s pěticifernými čísly. (Zájemce odkazuji na samostatnou stránku věnovanou tomuto způsobu zápisu.) V současnosti slouží podobně jako očko k tomu, aby provaz nevyklouzl z otvoru. Horolezci jej používají při vkládání smyček do spár, ... Rovněž se používá jako ozdobný uzel.

Jiný název krvavý uzel vychází z toho, že byl vázán na koncích důtek a bičů, aby více zraňovaly odsouzené při bičování. Krvavými uzly jsou nazývány různé, většinou jednoduché uzly využívané k tomuto účelu.

Při vázání uvažte očko a pak volný konec provlékněte ještě jednou (nebo i vícekrát). Uzel se špatně rozvazuje, zvláště pokud je víckrát převinuté.
Takto vypadá 4x převinuté očko po dotažení.

Výše uvedený způsob lze použít tak do tří převinů, pak už je jeho utahování složitější a je lépe použít druhý postup:

Vytvořte na laně ohyb a volným koncem oviňte (ne příliš těsně) okolo pevného konce potřebný počet závitů.
Pak volný konec provlékněte všemi závity zpět, závity dotáhněte a urovnejte.

Poutko

Jiná jména: dubová smyčka, krejčík, krejčovský uzel, koncový uzel, pevné poutko, vůdcovský uzel

Jedná se o očko uvázané na ohybu, buď u oka ohybu nebo na koncích dvou paralelních (v tom případě se jedná o očkovou spojku). Jedná se o nejjednodušší smyčku, jakou lze uvázat. Je pevná a bezpečná, ale ostrými ohyby značně snižuje nosnost lana. Po silném zatažení se obtížně rozvazuje.

Pod jménem vůdcovský uzel je používán v horolezectví pro navázání na lano, na kterém je přivázáno několik jdoucích lezců.

Poutko s převinem

Jedná se o převinuté očko uvázané na ohybu. Tím dostaneme smyčku, která jde o něco lépe rozvázat než jednoduché poutko. Je vhodná například pro tenké rybářské vlasce. Ještě před utažením pečlivě urovnejte jednotlivé závity, později se vám to bez povolení uzlu nepovede.

 

Očko se zámkem

Jiná jména: klička, kouzelnický uzel, volné poutko

Jedná se o nejjednodušší posuvnou, kluznou smyčku. Lze uvázat na libovolném místě provazu, není potřeba volný konec. Je základem pro kličkovou spojku a používá se při vázání nebo háčkování řetízku například jako první řady při háčkování.

 

Očko se zámkem a pojistkou

Jiná jména: dvojče, kluzné dvojče, rybářská smyčka

Jedná se o kravskou smyčku (očko se zámkem) s uvázanou pojistkou. Pokud má být uvázaná do kruhu, potřebujete jeden konec. Jako smyčku uprostřed lana ji lze uvázat také, ale pak musí být navlečena.

Dostatečně daleko od konce uvažte očko. Potom volný konec prostrčte kotvícím kruhem (nebo okolo zábradlí, ...) a vraťte jej zpět do očka.
Okolo pevného konce uvažte volným koncem další očko, pojistku. Po zatažení za volný konec se obě očka přisunou k sobě a měla by do sebe i zapadnout podobně jako správně uvázaná rybářská spojka. Proto musíte volný konec vést podél pramenu vycházejícího z prvního očka, jak je zdůrazněno na prvním obrázku.
Teď už zbývá zatáhnout za pevný konec, uzel urovnat, ...
Pokud chceme smyčku uvázat uprostřed lana, uvážeme očko se zámkem a na posuvném konci uděláme závit. Překřížení závitu musí odpovídat vytvořenému očku. Pokud druhý konec vychází z očka horem, vytvoříme horní závit a naopak.
Závit převlékneme přes smyčku až pod vytvořené očko.
Druhé očko dotáhneme a pak už je pokračování shodné s dříve popsaným postupem. Zvětšujte smyčku a tím přibližujte obě očka k sobě. Hotovou smyčku můžete navléknout na kolík, zaklapnout do karabiny, ...

Uzel lásky

Jiná jména: uzel přátelství

Uzel jsou vlastně 2 do sebe zapletená očka. Nemyslím si, že by bylo potřeba nějak pitvat způsob vázání tohoto jednoduchého uzlu. Upozorním pouze na to, že obě očka musí do sebe pěkně zapadnout. Proto musíte jedno očko začít horním závitem a druhé spodním.

Tětivová smyčka

Jiná jména: honda

Archeologické nálezy dokazují, že tento jednoduchý způsob vázání smyčky, je jedním z nejstarších. Již dávno před naším letopočtem sloužila lidem k uvazování tětivy na luk. Americký název honda zase naznačuje, že sloužila při vázání lasa.

Uvažte očko s dostatečně dlouhým volným koncem a ten prostrčte skrz očko. Ovšem ne prostředkem (to by šlo také, ale takto je volný konec sevřen pevněji), nýbrž mezi pevný konec v očku a pramen tvořící smyčku. Navíc z druhé strany, než pramen smyčky opouští očko.
Na provlečeném volném konci uvažte další očko.
Obě očka dobře zatáhněte.

Luková smyčka

Jiná jména: turecký uzel

Luková smyčka vychází z prostého očka a je typickým uzlem se speciálním použitím. Záznam o něm najdeme již ve starověku a již v té době se používal ve spojení s luky. Je známo, že tětiva nezůstává rovnoměrně napnutá, zvlášť pokud je vyrobená ze zvířecích šlach, kůže, vláken rostlin či jiných na vlhkost náchylných materiálů. Ani dřevěný luk nemá stejné vlastnosti při různé teplotě a vlhkosti vzduchu. Úkolem smyčky je vyrovnávat napnutí tětivy luku, respektive snadno upravit délku tětivy vložením jedné jednoduché smyčky na jednu stranu tětivy.

Z krátké šňůry, nejlépe ze stejného materiálu jako je tětiva luku, uvážeme volný uzel, očko. Skrz něj provlékneme tětivu.
Oba volné konce provlékneme skrz ohyb tětivy a tětivu stáhneme dolů.
Oko smyčky přetáhneme nad uzel a dotáhneme za volné konce i za tětivu.
Do oka vytvořeného smyčkou se vkládá konec ramene luku. Napětí tětivy se reguluje velikostí smyčky povolováním a utahováním volných konců.

Eskymácká smyčka

Opět se jedná o rozšíření očka ze zámkem. Smyčku používali Eskymáci pro připevnění tětivy k luku. K tomuto účelu se hodí proto, že – podobně jako u lukové smyčky – lze snadno měnit její velikost i po uvázání (správném!).

Uvážeme očko a prostrčíme volný konec zpět do očka. Volným koncem uvážeme závit okolo pevného konce. Dejte si dobrý pozor, na kterou stranu závit začínáte.
Pokud jej stočíte opačně, bude závit prokluzovat, až vyklouzne úplně a bude po smyčce. Musíte jej vést napřed na opačnou stranu pevného konce než vede druhá část vycházející ze smyčky, jak je znázorněno na obrázku výše.
Hotová smyčka ...
... a z druhé strany.

Osidlový uzel

Tato zatahující se smyčka slouží (sloužila?) pro lov ptáků. To proto, že se snadno a plynule zatahuje i při uvázání na těch nejslabších vlascích, původně jej vázali na koňských žíních. Druhou výhodou je, že může být uvázán uprostřed lana bez použití kteréhokoli konce.

Uvážeme volné poutko a ještě před jeho dotažením zastrčíme jeho smyčku do uzlu. Dejte pozor, ať při tom prameny smyčky nepřetočíte.
Zatáhneme za protaženou smyčku, tím se urovná a napřímí volně průchozí pramen. Pokud bude potřeba, trochu mu pomozte.
Na závěr ještě můžete dotáhnout pevný konec, čímž lze řídit snadnost zatahování smyčky. ... a z druhé strany.

Kravská smyčka

Název kravská smyčka se používá pro smyčku velmi podobnou očku se zámkem. Rozdíl je v tom, že smyčka se váže do kotvicího kruhu, k zábradlí a podobně. Nelze tedy vázat uprostřed lana, protože očko je uvázáno volným koncem okolo pevného.

Jak název napovídá, používá se k uvazování dobytka. Pokud ji stáhnete až k uvazovacímu kruhu, špatně se rozvazuje.

Prostrčte volný konec kruhem a udělejte na něm závit. Potom oviňte volný konec okolo pevného konce a zastrčte do závitu.

 

Kravská smyčka se zámkem

Protože po dotažení kravské smyčky až k vázacímu kruhu se smyčka špatně rozvazuje, vkládá se do ní zámek.

Uvážeme kravskou smyčku, ale volný konec budeme protahovat závitem zprostředka a nevytáhneme jej celý. Tím vznikne onen zámek.
Zatažením za volný konec snadno rozvážete i silně dotaženou smyčku nasunutou až na vázací kruh.

Johnsonův uzel

Jiná jména: dvojitá kravská smyčka

Volný konec provlékněte vázacím kruhem a dvakrát oviňte pevný konec.
Potom veďte volný konec do smyčky a skrz závity rovnoběžně s pevným koncem ven. Dotáhněte.

Očková spojka

Jiná jména: dubový uzel, koncový uzel

Jedná se o očko uvázané ze dvou provazů na jejich koncích. Nejedná se o pravou spojku, protože oba konce vycházejí z uzlu souběžně a ne opačnými směry (srovnejte s protiběžným uzlem). Nejedná se o příliš spolehlivou spojku, hlavně na syntetických materiálech nebo pokud jí spojujete lana různých materiálů či průměrů. Na lanech z přírodních materiálů drží celkem dobře, ale po zatažení se špatně rozvazuje. Zvlášť po namoknutí lana. Uzel značně snižuje pevnost lana. Další nepříjemnou vlastností je to, že se lano při manipulaci snadno zachytává. Na druhou stranu právě jeho asymetričnosti se využívá při svazování lan pro slanění. Uzel si vždy "lehne" a plynuleji než jiné uzly přechází přes hrany, nezadrhává se na nich. Kladnou vlastností je rychlost a snadnost jeho uvázání.

Kličková spojka

Základem pro tuto jednoduchou spojku je klička. Spojka vyniká snad jedině jednoduchostí vázání. Je sice celkem spolehlivá i na slabších a kluzkých materiálech i nestejného průměru, ale tyto musejí být dostatečně ohebné.

Navíc je poměrně velké nebezpečí chybného uvázání. Očkem musí procházet pevný konec, nikoli volný. Při zatížení by došlo k jeho vyvléknutí a spojka by přestala spojovat, což u spojky bývá vážný nedostatek. Často se volnými konci váží ještě pojistky okolo pevných konců.

Na jednom laně uvážeme očko se zámkem. Druhým lanem pak uvážeme stejné očko, ale musíme jej uvázat tzv. pícháním.
Spojka před zatažením vypadá takto.

Spojka na kličku

Tento uzel je podobný vůdcovskému uzlu. Zatímco vůdcovský uzel je očko uvázané dvojitou šňůrou, zde se dvojitou šňůrou váže volné poutko, očko se zámkem. Rozhodně se jako spojka nehodí pro silná a neohebná lana. Na druhou stranu se snadno rozvazuje, zámek plní svoji funkci. Je nutné dávat pozor na to, aby očkem procházely volné, nezatížené, konce. Jinak se spojka rozváže i při malé zátěži sama, a to asi nebude to žádané.

Paralelně vedle sebe položíme obě lana, vytvoříme přezku a podloženou část částečně vytáhneme. Dbejte ne to, aby podložená část patřila volným koncům, ne pevným.
Před závěrečným dotažením urovnejte obě lana v uzlu.

Protiběžný uzel

Jiná jména: uzel UIAA

Uzel nese jméno mezinárodní horolezecké federace, proč asi? Jedná se o spolehlivou spojku pro svazování stejně silných lan, což se v horolezectví plní celkem běžně. Velmi dobře jej lze uvázat i na popruzích (plochých smyčkách).

S podobným efektem můžete použít i spojku s převinutým očkem nebo osmičkovou spojkou.

Na jednom laně uvažte očko a volný konec druhého lana do něj zastrčte tak, abyste mohli kopírovat pramen proti prvnímu volnému konci.
Závity pěkně urovnejte a máte dvě možnosti. Vazbu můžete s pečlivě urovnanými závity dotáhnout.
Nebo celou vazbu můžete ještě zpevnit zastrčením obou konců do uzlu podle nákresu. V tom případě se uzel nezatahuje tak pevně.

Spojka s převinutým očkem

Tato spojka zcela odpovídá protiběžnému uzlu, jen základem není prosté očko, ale převinuté očko. Věnujte pozornost proplétání a utahování jednotlivých závitů. Pokud použijete vícekrát převinuté očko, je proplétání a utahování pracnější. Uzel se po zatažení obtížně rozvazuje. (Porovnejte s osmičkovou spojkou.)

Sudový uzel

?????? přijde pod přezku ???????

Jiná jména: