Splétání - scoubi, scoubido, scoubi do

Další tipy, techniky a triky

Tady bych opravdu doporučil: vymýšlejte, važte, zkoušejte, vymýšlejte, važte, zkoušejte, ... Měňte pořadí barev, počet pramenů (i jiný než je uveden mezi základními pletenci, zkuste třeba spirálu z obdélníku z 10 pramenů - 2 a 2 prameny a napříč 3 a 3). Následující text by měl sloužit jen jako inspirace, nikoli jako nějaké nepřekročitelné dogma.

Jak jsem psal výše, běžně se používají různé plastové řemínky, pásky, bužírky a podobně. Vázat však lze i z provázků, tkaniček, bavlnek či šňůr.

Základní tvary je možné vzájemně kombinovat a získat tím další tvary. Jako příklad mohu uvést čtvercový pletenec, který se na chvíli změní na oblý a pak zase zpět na čtvercový. Jiným příkladem může být "cik cak", který vznikne postupným pletením spirály z 8 pramenů (spirála je stáčena napřed na jednu a pak na druhou stranu, jako přechod je nutné 1 uzel obdélníkový z 8).

Zajímavých výsledků můžete dosáhnout také zdvojením pramenů. Jen musíte dávat pozor na vzájemnou polohu paralelních pramenů, aby se nikde nekřížily. Výsledek pak nevypadá pěkně.

Rozhodně se nemusíte bát použít i jiné pletence a řetízky (v samostatném seznamu), než jsem uvedl v této kapitole. Třeba takový řetízek na obě strany ze dvou barev vypadá docela pohledně.

Rovněž ozdobné uzly jistě najdou své uplatnění, zejména koncovací uzly se mohou často hodit.

Při vytváření postaviček, panáčků a dalších předmětů si můžete vypomoci třeba dřevěnými korálky (na obrázku jsou žluté s černými čárkami), samolepkami s očima a podobně. Vplést lze i různé figurky (na obrázku plastový delfín).

Očka na zavěšění

Často vytváříte pletence, které mají sloužit třeba jako přívěsky na klíče. V takových případech potřebujete na začátku nebo na konci pletence vytvořit očko, které bude sloužit k zavěšení.

Jednodušší je určitě vytvořit očko hned na začátku. Možností je řada, uvedu jen pár ukázek jako inspiraci, další metody si jistě vymyslíte sami.

Mnohdy bude stačit při zahájení splétáním povytáhnout pramen v překřížení (nebo oba, potřebujete-li dvojité poutko). Povytaženým pramenem pak provlékněte kroužek na klíče.
Pokud ale budete potřebovat vytvořit větší očko, musíte na to pamatovat. Při zahájení zauzlováním (na ukázce 2 bužírky, uzel na obou pramenech současně) nechte před dotažením smyčku potřebné velikosti. Pak nad uzlem udělejte druhý uzel (v zobrazené ukázce) nebo můžete hned uvázat první uzel pletence.
I další ukázka vychází ze zauzlování. Na jednom prameni (žlutém) jsem uvázal 2 uzly a před jejich úplným dotažením jsem mezi ně vsunul z každé strany jeden konec bílého pramenu tak, aby vzniklo očko potřebné velikosti. (Do středu bílého pramene jsem napřed vsunul kousek zpevňovacího drátku, viz níže poznámka 3.)

Pokud budete vázat očko na konci pletence, většinou k tomu použijete prameny vycházející z posledního uzlu. Například ze 2 pramenů vytvoříte očko a dalšími prameny je omotáte nebo ovážete "kroužkovacím uzlem" (lodní nebo liščí smyčka vázaná "do zblbnutí"). Na první ukázce je vázán každým pramenem z jedné strany, ovázání ještě není dokončeno. Druhá ukázka obsahuje dokončené spirálové opletení očka před odstřižením přebývajících pramenů.
Další možností je vytvořit očko z nového pramenu (nebo i více). Výhodou je možnost použití jiného pevnějšího materiálu třeba i kontrastní barvy. Vytvarujete z odstřižku bužírky nebo drátku očko a jeho konce opletete pletencem.
Úpravami předchozí možnosti dojdete k mnoha dalším. Jen jako ukázku uvedu očko vytvořené ze stejného materiálu, ale jako oblý čtyřpramenný pletenec (ohnutý a pak těsně opletený).

Poznámky k očkům

 1. Pokud budete očko vytvářet ze samostatného kousku, doporučuji konce očka před opletením pletencem zkroutit. Zkroucení spolu s těsným a co možná nejdelším opletením (až k vlastnímu očku) vytvoří pevnější spojení vloženého očka s pletencem. Na předchozí ukázce je zkroucení dobře patrné, protože opletení ještě není dokončeno až k vlastnímu očku.
 2. Pokud očko vytváříte ze samostatného krátkého kousku bužírky, doporučuji bužírkou protáhnout drátek. Očko tak bude odolnější proti deformaci i proti porušení; samotná bužírka se může třeba předřít nebo přetrhnout. (Bužírku většinou budete chtít použít v případě, kdy má zůstat stejný vzhled očka jako pletence.)
 3. Drátek lze protáhnout i do bužírky, kterou přímo vážete pletenec, ne jen do kousku bužírky, z níž vytváříte očko. Je trochu pracné jej dostat na správné místo, ale jde to. Můžete to udělat třeba tak, že vezmete tak dlouhý drátek, aby dosáhl na příslušné místo bužírky. Pak jakoby uštípnete potřebnou délku drátku, která bude tvořit očko. Drátek však neuštípněte úplně, jen jej na příslušném místě mírně zmačkněte štípacími. Pak jej zasuňte do bužírky tam, kam patří a několikerým ohnutím potřebnou část odlomte v místě naštípnutí. Zbytek drátku vytáhněte ven z bužírky. No a po uvázání prvního uzlu pletence očko dotvarujte. Tímto postupem jsem vytvaroval očko na začátku pletence na 3.ukázce (žluto-bílý pletenec).

Zesílení pletence, zvětšení průměru

Pokud budete potřebovat zesílení nějaké části pletence, máte na výběr z několika možností:

 • vložte do středu pletence nějaký válcový předmět (třeba další pramen scoubi, drátek, ...) a ten oplétejte
 • zdvojte prameny vycházející z uzlu a pak važte další 2-3 uzly dvojitými prameny; pozor během prvních uzlů, aby přidané prameny nevyklouzly
 • můžete se klidně vrátit a oplést již jednou vytvořený pletenec stejným nebo klidně i jiným typem pletence. Je vhodné, aby základní pletence byl oblý. Tento postup navíc vytváří úzkou spirálu podobnou spirále vznikající při vázání ze slámy. Návraty lze opakovat a vytvářet tak pletence různých průměrů. Pokud základní pletenec bude hranatý, jiný než stejný hranatý na něm budete vázat jen obtížně.

Přidávání a ubírání pramenů

V některých případech budete potřebovat pletenec na určitých místech rozšířit tak, abyste mohli plést jiným počtem pramenů.

Odebírání pramenů je jednodušší. Většinou stačí přebývající prameny (obvykle sudý počet a většinou jsou protilehlé) prostě nechat viset dolů. Pletete dalšími prameny a později visící prameny odstřihnete a případně přečnívající kousky zastrčíte do pletence, aby nebyly vidět.

Někdy bývá vhodné odebírané prameny vložit dovnitř pletence a oplétat je. Odstřihovat je můžete postupně nebo vůbec. Výhoda tohoto řešení spočívá v pozvolném zeštíhlení pletence.

Zajímavější je přidávání pramenů. Již dříve byla zmíněna možnost vložit přidávané prameny do středu pletence a až budou potřeba, prostě je přestat oplétat a použít je pro vázání. Zdvojení pramenů v uzlu bylo rovněž zmíněno výše. Třetí možnost je použita při vázání začátku drážkovaného pletence. Jedná se o přidání 4 pramenů v jediném uzlu. Šířka pletence se zvětší skokem a jen na jedinou stranu.

No, a poslední možnost, která mě napadá, spočívá ve vložení pramenu do uzlu tak, že okamžitě v následujícím uzlu použijete oba jeho Druhá ukázka zvetšuje všechny strany pletence, první jen dvě protilehlé.

Spojování a rozdělování pletenců

Při vytváření postaviček a modelů předmětů se občas stane, že budete potřebovat spojit 2 pletence dohromady (například 2 samostatné nožičky panáčka spojíte do jednoho tělíčka). V tom případě přiložte oba pletence k sobě (předpokládám, že se jedná o pletence ze 4 pramenů) a pleťte jako pletenec z 8 pramenů.

Nastavování krátkých pramenů scoubi

Velmi často se stává, že na celý výrobek potřebujete větší délku pramenu, než máte k dispozici. Já používám 2 metody pro nastavení pramenů a v obou případech je možně nastavit i jinou barvou.

První metoda je vhodná jen pro skutečné scoubi, tedy pro duté bužírky. Do bužírky zasuňte kousek drátku nebo lanka namočeného do lepidla, které je vhodné pro lepení plastů (vteřinové lepidlo, ...). Do přidávaného pramenu pak zastrčte druhý konec drátku, počkejte až lepidlo zaschne a pokračujte ve vázání.

Druhou metodu můžete použít s jakýmkoli pramenem. Jedná se o kombinaci přidávání a odebírání pramenů. V jednom uzlu pramen přidáme a v druhém uzlu odebereme pramen, který je příliš krátký na to, aby s ním šlo ve vázání pokračovat.

Ohnutí pletence do pravého úhlu

Nepříliš často se můžete setkat s potřebou jakéhosi zalomení pletence v pravém úhlu (například kdybyste chtěli vytvořit rámeček k fotografii). I to je možné, stačí v místě, kde chcete vytvořit pravý úhel, převést všechny prameny na jeden bok a pokračovat v pletení na tomto boku.

Jinou možností je vložit z boku do pletence 2 nové prameny a plést jimi. Takto lze udělat jakousi odbočku uprostřed pletence.

Ostatní rady, nápady a triky

 1. Pokud budete potřebovat pletenec ohnout tak, aby držel příslušný tvar (např. pro vytvarování srdíčka, ohnuté nožičky, ...), můžete jím oplétat dostatečně pevný drátek. Po uvázání pletence pak drátek podrží pružný pletenec v požadovaném tvaru. Musíte na to však pamatovat včas, vložit drátek do správně utaženého pletence již nejde.
 2. Některé bužírky mají tendenci se rozvazovat. Tomu zabráníte například tak, že před posledním uvázaným uzlem kápnete na již uvázaný uzel kapičku vteřinového lepidla. Nový uzel pak řádně dotáhněte na lepidlo a chvilku podržte (pozor, nepřilepte místo bužírky sebe).
 3. Směr stáčení spirály oblého pletence většinou nehraje roli, ale pokud byste přeci jen měli důvod k preferenci určitého směru, uvědomte si, že spirála se stáčí na opačnou stranu, než na kterou překřížíte první pramen.
 4. Pokud vytváříte něco složitějšího, než prostý pletenec, často potřebujete volné prameny nějak upevnit, aby se nemotaly mezi těmi, kterými vážete. K tomu účelu se mi osvědčily pásky, kterými jsou svázány různé kablíky při jejich koupi.

 5. Čas od času je potřeba prostrčit jeden pramen skrz nějaký propletenec. K tomu se mi osvědčil větší zavírací špendlík. Ten protáhnu přesně stejně, kudy má být protažen pramen, jen jej protahuji v protisměru. Pak pramen napíchnu na špičku špendlíku a špendlík vytáhnu. Pokud by bylo okolo špendlíku příliš těsno a bužírka z něj zklouzávala, pak můžete ještě na bužírku trochu tlačit. Po protažení pramenu jednoduše špendlík z bužírky vyndáte. (Se spínacím špendlíkem se manipuluje lépe, než kdybyste použili obyčejný špendlík, lépe se drží, protože v ohybu má poměrně velkou plochu pro držení.) Pokud předpokládáte častější použití špendlíku, můžete si vyrobit jednoduchý nástroj ucvaknutím špendlíku před ohybem a zaražením ucvaknuté špičky do nějaké dřevěné rukojeti. Manipulace pak bude pohodlnější než se špendlíkem.


 6. Záleží-li vám na použití jen některých pramenů, můžete si je označit na koncích permanentním lihovým fixem, ktrý se používá například na popisování CD disků. (Na obrázku u předchozího triku má pramen napíchnutý na špendlíku 2 černé proužky.)
 7. Občas je potřeba označit některé prameny, které tvoří vazbu. Například v koncovém turbanu se bude hodit znát prameny, které vycházejí z pletence, aby od nich bylo možné začít závěrečný turban dotahovat. V tom případě stačí okolo každého takového pramenu, ještě když je volný a má okolo sebe dost prostoru, uvázat nějakou nit, nemusíte ji příliš dotahovat, ale zase pozor, aby nepřekážela. Až bude vše dokončeno a pečlivě dotaženo, stačí nitě přestřinout a vytáhnout.