Celá tato skupina kotevních úvazů s lodní smyčkou vychází z loďkového úvazu a různě jej modifikují. Všechny varianty mají podobné použití: uvázání lana, na kterém je zátěž (břemeno, loďka, ...), k předmětu obvykle a nejlépe kruhového průřezu. Kruhový průřez je vhodný proto, že lano přilne po celém obvodu předmětu, zvýší se tření lana o něj a vazba lépe drží. Naopak hrany na předmětu mohou poškodit lano, které se po hranách během dotahování smýká.

Kotevní úvaz

Úvaz je prakticky přesnou kopií loďkového úvazu s tím, že okolo závěsného kruhu, oka kotvy, pacholete nebo pilíře uděláte dva oviny a až potom uvážete lodní smyčku volným koncem okolo pevného. Výhodou dvou ovinů je vyšší pevnost, kterou způsobuje zvětšené tření na předmětu, okolo kterého je úvaz uvázán. Proto se také uzel nezatahuje tolik jako jeho předek a trochu snáz se rozvazuje.

Kotevní úvaz s vloženými závity

Tato jednoduchá úprava kotevního úvazu má za úkol ještě zvýšit tření lana na předmětu. Stejně jako v předchozím případě jsou dvě základní varianty podle toho, zda základem je loďkový úvaz nebo ráhnový.

Místo původních dvou ovinů jich tedy uděláme více (zde 3).

Kotevní smyčka

Zatímco základem předchozích úvazů byl loďkový úvaz, základem tohoto je ráhnový úvazu. Provléknutí prvního závitu lodní smyčky pod ovinem snižuje sílu, kterou se úvaz dotahuje, takže se snáz rozvazuje než samotný kotevní úvaz.

Opět udělejte dva oviny okolo předmětu a první závit lodní smyčky provléknete pod ohybem.
Pak dokončete lodní smyčku okolo pevného konce.

Kotevní úvaz s půlovinem

Základem tohoto úvazu je poloviční lodní smyčka, po kterou je uvázána lodní smyčka.

Zahájíme poloviční lodní smyčkou, tedy jeden ovin okolo předmětu, ohyb okolo pevného konce a opět ovin okolo předmětu.
Pak přidáme tu zmiňovanou lodní smyčku.

Hamakový úvaz

Hamakový úvaz opět vychází z loďkového, ale upravuje lodní smyčku uvázanou okolo pevného konce. Námořníci tento úvaz odedávna používali k uvázání svého plachtového lůžka do polohy vhodné na spaní. Mimo spánek visívala lůžka za jedno oko nebo se úplně složila a uložila do zvláštního prostoru, kde v době bojů sloužila jako ochrana před šrapnely. Uzel tedy lze snadno rozvázat a přitom se postel se spáčem nezřítí.

Zahájíme ovinem okolo uvazovacího předmětu a volným koncem uděláme ještě ovin okolo prvního ovinu.
Volný konec spodem převedeme na druhou stranu, a okolo pevného pevného konce jím uvážeme závit.
Zároveň s pohledem na hotový úvaz přeji: Dobrou noc.