Ráhnový úvaz

Uzel je ze skupiny námořnických uzlů, jak napovídá název. Protože však již ráhna na současných lodích nejsou z důvodu změny pohonu, pomalu upadá v zapomnění, ačkoli byl téměř nenahraditelný. Použití je podobné lodní smyčce.

Okolo tyče uděláme dva volnější oviny a volným koncem obkroužíme pevný konec a zasuneme jej pod oba oviny.

Ráhnový úvaz se zámkem

Jiná jména: Haillardův uzel

Návod na tento úvaz má jediný cíl. Ukázat, že i do úvazů má smysl vkládat zámky. Ničím jiným se od ráhnového úvazu neliší. I použití zůstává shodné, například k upevnění volných konců vlajkových lan, otěže plachet, ...

Okolo tyče uvážeme ráhnový úvaz a volný konec vrátíme pod oba oviny, ale nevytáhneme jej celý.

Stažený ráhnový úvaz

Jiná jména:

Střídavý ráhnový úvaz

Jiná jména:

Závětrový uzel

Závětrové plachty byly umístěné na plachetnicích po každé straně hlavní plachty na samostatných ráhnech. Pomocí krátkých lanek byla tato závětrová plachta připevněna na závětrové ráhno závětrovým uzlem. Ten se podobá ráhnovému

Začínáme uvázáním ráhnového uzlu. Potom se volným koncem vrátíme, ale jen pod prvním závitem.

Zdvihový uzel

Úvaz je další variantou ráhnového uzlu a rozšířením závětrového uzlu o jeden závit. Sloužil k uvázání lana ke spodnímu ráhnu hlavní plachty, aby jím bylo možné spolehlivě ráhno zvednout k hornímu ráhnu a plachtu tak vykasat.

Okolo tyče uděláme tři oviny. Pak volný konec vedeme okolo pevného a pod všemi oviny ven. Tam volný konec otočíme a zasuneme pod první ovin (nejblíže pevnému konci).

Velbloudí úvaz

Tento úvaz je variantou lodní smyčky. Stejně jako odbočný úvaz má přidáno několik ovinutí z pevného konce.

Okolo tyče uděláme dva nebo tři oviny. Pak volný konec vedeme přes pevný konec a za tyčí. pak volným koncem uvážeme lodní smyčku.

Štukový uzel

I štukový uzel je variantou lodní smyčky. Slouží k připevnění lana na válové předměty. Je jednodušší než zdvihový uzel

Uvážeme lodní smyčku a pak ještě jeden závit. Nakonec volný konec zasuneme pod závit vedoucí k pevnému konci.

Důlní uzel

Jednoduchý a celkem spolehlivý úvaz lana ke kůlu. Při trvalém zatížení spolehlivě drží. Již podle jména lze usuzovat na jeho časté používání v dolech.

Vázání je podobné ráhnovému úvazu, jen volný konec se zasouvá pod pevný konec a první ovin.

Okolo tyče uděláme dva volnější oviny a volný koným koncem obkroužíme pevný konec a zasuneme pod sebou samým a prvním ovinem.

Vytyčovací uzel

Uzel se podobá lodní smyčce. Má i shodné použití. Dříve byl používán při vytyčování a zaměřování k uvazování lana k vytyčovací tyči. Výsledný uzel je podobný kotvicímu uzlu, nelze však uvázat uprostřed lana.

Okolo tyče uděláme závit a ovin. Pak volný konec zasuneme pod závit u pevného konce.

Přídržný uzel

Hlavním polem působnosti tohoto uzlu je udržet hlavní lano v tahu, i když je potřeba s jeho koncem manipulovat. V tom tak trochu konkuruje pletýnce používané v horolezectví. Na rozdíl od ní je používána převážně na lodích. Docela dobře ale slouží i k přivázání lana k válcovým předmětům.

Okolo předmětu nebo napnutého lana uděláme dva oviny, volný konec převedeme přes pevný konec a uděláme další tři až čtyři oviny. Pod posledním ovinem podvlékneme volný konec.