Upozornění

Vrcholové pletence jsou veřejností ( dnes hlavně mezi mládeží) používány v technice zvané scoubi. V této kapitole uvádím buďto pletence, které nejsou pro scoubi typické nebo jsou tak obecné, že si zaslouží být tady. Celkový přehled pletenců používaných ve scoubi uvádím v samostatném seznamu.

Trojhranný pletenec ze 3

Jiná jména: suk ze tří

Návod na uvázání základního uzlu uvádím u suku. Pletenec vznikne jeho opakováním až do požadované délky pletence nebo do vyčerpání délky vázacích pramenů.

Čtyřhranný pletenec ze 4 - suk

Jiná jména: suk ze čtyř, uzel dobrého skutku

... základní prvek ve scoubi. Návod na uvázání základního uzlu uvádím u suku. Pletenec vznikne jeho opakováním až do požadované délky pletence nebo do vyčerpání délky vázacích pramenů. Při opakování musíte první překřížení dělat vždy na opačnou stranu stranu, jinak vznikne oblý pletenec.

Oblý pletenec ze 4 - suk

Jiná jména: suk ze čtyř, uzel dobrého skutku

... základní prvek ve scoubi. Návod na uvázání základního uzlu uvádím u suku. Pletenec vznikne jeho opakováním až do požadované délky pletence nebo do vyčerpání délky vázacích pramenů. Při opakování musíte první překřížení dělat vždy na stejnou stranu, jinak vznikne čtyřhranný pletenec. U 4 pramenů není rozdíl mezi oblým a čtyřhranným pletencem tohoto typu. U více pramenů tento postup vytváří čtyřhranné pletence.

Oblý pletenec ze 6, 7, 8, ... - suk přes 2 prameny

Jiná jména: suk přes 2 prameny

Návod na uvázání základního uzlu uvádím u suku. Pletenec vznikne jeho opakováním až do požadované délky pletence nebo do vyčerpání délky vázacích pramenů.