Splétání - scoubi, scoubido, scoubi do

Základní tvary pletenců scoubi

Základní tvary pletenců vznikají opakováním základního uzlu. První uzel zavažte bezprostředně nad zahájením (pokud již zahájení netvoří základní uzel). Kombinací barev a jejich pořadím lze vytvářet různé vzory, které ještě dotvářejí a podtrhují základní tvar pletence například zdůrazněním některých jeho částí. Také volba materiálu dělá své, nemusíte používat jen prodávané bužírky, nic Vám nebrání vyzkoušet různé pásky, řemínky, provázky, bavlnky, ...

Výsledný pletenec, zvířátko, postavička či jiný dekorativní předmět vzniká různou kombinací základních tvarů pletenců. Můžete například začít oblým pletencem, pak přejít na čtvercový a zakončit spirálou. A to vše z osmi pramenů bez jejich přidávání či ubírání. přidáváním, ubíráním pramenů a dalšími technikami se repertoár výsledných tvarů rozhojní do nekonečného škály.

Přehled prvků, pletenců, nápadů a rad uvádím v samostatném seznamu.

Trojhranný pletenec ze 3 pramenů

Zahájíme spletením nebo uzlem a pokračujeme podle obrázků. Na závěr zastrčíme červený pramen do ohybu modrého pramene. Další uzel vážeme opačným směrem (každá barva se vrací). Všimněte si rozdílu ve směru a pořadí přehýbání jednotlivých pramenů mezi trojhranným a oblým pletencem (následující obrázky).

Oblý pletenec ze 3 pramenů

Zahájíme spletením nebo uzlem a pokračujeme podle obrázků. Na závěr zastrčíme červený pramen do ohybu žlutého pramene. Všimněte si rozdílu ve směru a pořadí přehýbání jednotlivých pramenů mezi trojhranným (předchozí obrázky) a oblým pletencem.

Pokud při vázání ohýbáte prameny přes pravé sousední prameny, pak vzor v pletenci se stáčí pomalu vlevo a opačně. Pamatujte na to, pokud budete potřebovat konkrétní vzor.

N-hranný pletenec ze 4, 5, ... pramenů

Zahájíme spletením nebo uzlem a pokračujeme podle obrázků. Začneme modrým pramenem a na závěr zastrčíme červený pramen do ohybu modrého pramenu. Všimněte si rozdílu ve směru a pořadí přehýbání jednotlivých pramenů mezi hranatým (předchozí obrázky) a oblým pletencem.

Princip je použitelný i pro jiný počet pramenů, podívejte se na ukázku níže, pod oblým pletencem ze 4 je oblý pletenec ze 6 pramenů.

Další ukázka je příklad z jiného materiálu než běžně používané bužírky:

Oblý pletenec ze 4, 5, ... pramenů

Zahájíme spletením nebo uzlem a pokračujeme pokračujeme podle obrázků. Začneme bílým pramenem a na závěr zastrčíme červený pramen do ohybu bílého pramenu. Všimněte si rozdílu ve směru a pořadí přehýbání jednotlivých pramenů mezi trojhranným (předchozí obrázky) a oblým pletencem.

Princip je použitelný i pro jiný počet pramenů. Na obrázku je oblý pletenec ze 6 pramenů. Čím větší je počet pramenů, tím obtížněji se tento pletenec dotahuje a tím větší vzniká dutina uprostřed (hodí se tedy k oplétání okolo válcových předmětů, třeba náplň do propisky - pak získáte jedinečnou a originální propisku).

Větší počet pramenů než 4-5 se špatně utahuje. Uzel má tendenci se povolovat. Můžete použít téměř stejně vypadající suk přes 2 prameny. Ten je samosvorný.

... a jednobarevný:

Obdélníkový pletenec ze 6 pramenů

Zahájíme počátečním uzlem ze 6 pramenů a pak pokračujeme podle obrázků. Napřed přehneme podélné prameny (bílé) tak, aby zůstaly vždy na stejné straně jako byly. Pak prostrkáváme příčné prameny opět tak, aby zůstaly ve stejném pořadí, tedy zde krajní modrý zůstává stále krajním.

Spirála a klikatice ze 6 pramenů

Zahájíme počátečním uzlem ze 6 pramenů a pak pokračujeme podle obrázků.

Začneme podélnými prameny (bílé). Každý přeložíme přes předchozí uzel úhlopříčně. Pak vezmeme druhý příčný krajní pramen (červený) a přeložíme (a prostrčíme) ho tak, aby byl na protější straně krajním pramenem.
Bývalý krajní pramen (krajní již je ten provlečený) na stejné straně naopak přeložíme tak, aby se nestal krajním pramenem.
Pak vezmeme druhý příčný pramen z druhé strany a uděláme s ním totéž jako s druhým pramenem na opačné straně.
A nakonec jeho sousední krajní pramen přehneme tak, aby se nestal krajním.

Teď pečlivě utáhneme. Postup opakujeme stále stejně až získáme takovouto spirálu. Výběr barev značně ovlivní celkový vzhled spirály.

Klikatici vytvoříte tak, že uvážete několi uzlů spirály, pak jeden uzel obdélníkový a pak zase několik uzlů spirály na opačnou stranu. Tento postup opakujte a vytvoříte tak klikatici. Zobrazená klikatice vznikla 10 uzlů vlevo, 1 rovně, 10 vpravo, 1 rovně, ...

Čtvercový a oblý pletenec z 8 pramenů

Zahájíme spletením 8 pramenů do čtverce nebo uzlem a pokračujeme pokračujeme stále stejně jako u prvního uzlu při zahájení splétáním.

Na obrázku je jeden pletenec, jehož základem je čtverec z 8 pramenů. Jedna část pletence je čtyřhranná, druhá část je oblý pletenec. Barvami pramenů je z něj vytvořena spirála.

Čtyřhranný pletenec se plete tak, že všechny prameny se v dalším uzlu vždy vrací na stejné místo, jaké měly v uzlu předcházejícím. Krajní pramen zůstává krajní, 2. střední zůstává druhým středním, ...
Oblý pletenec se plete podobně jako spirála ze 6 pramenů, krajní pramen se stane v druhém uzlu druhým, druhý se stane krajním.

V obou obrázcích jsou zakresleny jen prameny jedním směrem, ale pro křížný směr platí úplně stejné pravidlo. Ještě navíc však musíte střídat křížení pramenů, které jsou v zakresleném směru. Vyzkoušejte, není to tak složité, jak se zdá z popisu.

Pokud budete chtít změnit směr stáčení spirály, musíte uvázat jeden uzel jako u čtvercového pletence a pak přehazovat na druhou stranu krajní s druhým pramenem.

Obdélníkový, spirála a "klikatý" z 8 pramenů

Zahájíme spletením 8 pramenů do obdélníku nebo uzlem a pokračujeme pokračujeme stále stejně jako u prvního uzlu při zahájení splétáním. Pro vytváření obdélníku nebo spirály platí stejná pravidla jako u spirály ze 6 pramenů. Pokud vytváříte spirálu, spirála se otáčí okolo středových 4 pramenů (na obrázku jsou tmavší modré).

Klikatý pletenec vytvoříte tak, že uvážete několik uzlů spirály, pak jeden uzel obdélníkový a pak zase několik uzlů spirály na opačnou stranu. Tento postup opakujte a vytvoříte tak klikatici. Zobrazená klikatice vznikla 10 uzlů vpravo, 1 rovně, 10 vlevo, 1 rovně, 10 vpravo.

Drážkovaný z 12 (kříž)

Zahájíme spletením 12 pramenů do kříže a pokračujeme překřížením "dlouhých" pramenů (prostřední páry v každém směru) jako by byly jen 4 a pak k nim připojíme překřížení i pramenů kolmých k nim. Popis je těžko srozumitelný, vemte do ruky bužírky a zkuste si to. Uvidíte, že to není žádná tragédie.

První část pletence je pletená "obdélníkově", druhá "spirálově" (viz výše, třeba u 6 nebo 8 pramenů). Pochopitelně je možné uplést i klikatici jako ze 6 nebo 8 pramenů, to už nechám na vás.

Vázání vyžaduje trochu trpělivosti a pro první pokusy vám určitě doporučuji použití různých barev, jinak se mezi prameny pravděpodobně ztratíte.