Oplétání turbanů

Vázání a oplétání konkrétních turbanů je popsáno na jiné stránce, zde uvádím trochu teorie a rady pro oplétání turbanů obecných rozměrů.

Pokud vás zajímá teorie z trochu jiného pohledu, nahlédněte na Bobešovy stránky nebo do jeho knihy [D11], [D12].

Začátek

Při vytváření turbanu libovolné velikosti je potřeba napřed zjistit, zda vůbec požadovaný turban je možné vytvořit z jediného provazu (pokud ne, můžete jej vytvořit z více provazů). Podmínkou je, aby počet pramenů a počet ohybů byla nesoudělná čísla. Pokud obě hodnoty je možné dělit beze zbytku stejným číslem (různým od 1), pak k vytvoření turbanu budete potřebovat tolik provazů, kolik je největší společný dělitel. (Ono to vlastně platí i pro ta čísla, která nemají společného dělitele. Tím jediným je pak 1, tedy jdou vytvořit z jediného provazu.) Pro názornost uvedu 2 příklady:

  1. turban 15p-5o vytvořit nepůjde, protože obě čísla jsou dělitelná 3 a 5, pro jeho vytvoření by bylo potřeba 5 provazů
  2. turban 5p-4o vytvořit půjde, obě čísla nemají společného dělitele

Můžete také použít následující tabulku. Z výše popsaného vyplývá, že je lhostejné, zda v řádku hledáte počet ohybů nebo počet pramenů.

 23456789 101112131415161718 192021222324
2-A-A-A-A -A-A-A-A- A-A-A-
3A-AA-AA- AA-AA-AA- AA-AA-
4-A-A-A-A -A-A-A-A- A-A-A-
5AAA-AAAA -AAAA-AAA A-AAAA
6---A-A-- -A-A---A- A---A-
7AAAAA-AA AAAA-AAAA AA-AAA
8-A-A-A-A -A-A-A-A- A-A-A-
9A-AA-AA- AA-AA-AA- AA-AA-
10-A---A-A -A-A---A- A-A-A-
11AAAAAAAA A-AAAAAAA AAAAAA
12---A-A-- -A-A---A- A---A-
13AAAAAAAA AAA-AAAAA AAAAAA
14-A-A---A -A-A-A-A- A---A-
15A-A--AA- -A-AA-AA- A--AAA
16-A-A-A-A -A-A-A-A- A-A-A-
17AAAAAAAA AAAAAAA-A AAAAAA
18---A-A-- -A-A---A- A---A-
19AAAAAAAA AAAAAAAAA -AAAAA
20-A---A-A -A-A---A- A-A-A-
21A-AA--A- AA-A--AA- AA-AA-
22-A-A-A-A ---A-A-A- A-A-A-
23AAAAAAAA AAAAAAAAA AAAA-A
24---A-A-- -A-A---A- A---A-
25AAA-AAAA -A-AA-AAA A-AAAA
26-A-A-A-A -A---A-A- A-A-A-
27A-AA-AA- AA-AA-AA- AA-AA-
28-A-A---A -A-A-A-A- A---A-
29AAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAA
30-----A-- -A-A---A- A---A-
31AAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAA
32-A-A-A-A -A-A-A-A- A-A-A-
33A-AA-AA- A--AA-AAA AA-AA-
34-A-A-A-A -A-A-A--- A-A-A-
35AAA-A-AA -AAA--AAA A--AAA
36---A-A-- -A-A---A- A---A-
37AAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAA
38-A-A-A-A -A-A-A-A- --A-A-
39A-AA-AA- AA--A-AA- AA-AA-
40-A---A-A -A-A---A- A-A-A-
41AAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAA
42---A---- -A-A---A- A---A-
43AAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAA
44-A-A-A-A ---A-A-A- A-A-A-
45A-A--AA- -A-AA-AA- A--AA-

Oplétání

Když už víte, že turban lze oplést, přejděte k vlastní realizaci a jako první krok si vytvořte jeho rozbalený vzor. Zde je vzor pro 8 pramenů (svisle) a 5 ohybů (vodorovně) - předpokládám svislou osu předmětu, na který budete turban oplétat. (Při sudém počtu pramenů jsou horní a spodní ohyby pod sebou, při lichém jsou posunuty o polovinu rozteče, spodní jsou mezi dvěma horními.)

Silné čáry ve vzoru naznačují, který z pramenů bude křižovat horem jiný pramen.

Nyní jsou dvě možnosti oplétání.

Obě alternativy se příliš neliší, na válci hned vidíte příslušný tvar a pokud má válec přibližně stejný průměr jako cílový předmět, je snadnější dotahování a nespotřebujete o mnoho více materiálu. Na druhou stranu v rovině je pletení přehlednější a metodu lze využít i pro rohože a keltské vzory.

Oplétání na válci

Při oplétání na válci by papírový vzor by měl být tak dlouhý, jako je obvod válce, který má být turbanem opleten. Bude tedy třeba zvolit vhodné měřítko. Na obrázcích je vidět, že mám "rouru" dostatečného průměru pro více turbanů se stejným počtem ohybů. Po uvázání turban z roury stáhnu, nasadím na cílový předmět a na něm pečlivě dotáhnu.

Místo takovéto roury můžete použít i korkovou podložku pod talíře, která se používá jako prostírání. Tuto lze srolovat a zapíchnout do ní špedlíky. Srolovaný průměr nemůže být příliš malý, korková podložka by se mohla zlomit.

V jednorázových případech používám také trubičky od toaletního papíru a místo špendlíků třeba hřebíky, jak je vidět na obrázku vpravo.

Pak připevněte vzor na předmět a do míst ohybů třeba zapíchněte čalounické špendlíky - na obrázcích jsou do příslušných míst nasazeny dřevěné kolíčky (můžete vidět otvory pro kolíčky na oplétání turbanů 4p-5o, 6p-5o).
Pak už zbývá jen postupovat podle vzoru. Vytáhněte z klubka provazu asi šestinásobek délky jedné čáry (mezi ohyby nahoře a dole, 5 ohybů má mít turban, jedna délka rezerva). Získáte tak volný konec na vázání, příliš dlouhým se váže špatně. Za počátek si můžete zvolit libovolný průsečík.
Takto udělejte první oplet celého turbanu.
Můžete vyndat špendlíky a oplet znásobit tak, že budete postupovat přesně podle prvního pramenu.
Na dalších obrázcích jsou ukázky zdvojeného a ztrojeného opletení (v posledním případě je zobrazen turban 16p-5o).

Výpočet délky provazu

Úplnou náhodou jsem objevil zajímavou stranku s výpočtem potřebné délky provazu pro upletení požadovaného turbanu. Celkem příliš nezáleží na typu vazby (plná má největší spotřebu), takže by ten odhad měl vyhovovat snad pro všechny případy. Upozorňuji, že jsem výsledky výpočtu nezkoušel ani neověřoval.

Oplétání v rovině, rohože a keltské vzory

Vytvoříme si destičku s příslušným vzorem (zde 5p-4o). Do destičky můžeme udělat otvory pro kolíčky nebo opět na příslušná místa zapíchneme špendlíky.
A podle vzoru uděláme celý uzel. (Na zadní straně destičky jsou všechny prameny rovnoběžné.) Po sejmutí z destičky uzel nasadíme na cílový předmět, ohyby rozprostřeme rovnoměrně po celém obvodu a pečlivě dotáhneme.

Pro rohože a keltské vzory platí totéž, jen se nepoužívá druhá strana destičky.

Zakončení

Pokud budete chtít, aby nebylo vidět ukončení provazu a celý uzel se zdál jakoby kolem dokola, můžete na rubu svázat konce se sousedními prameny.