Turbany

Turbany je pojmenování celé rozsáhlé skupiny pěkných a většinou i objemných uzlů. Jejich využití coby dekorativních prvků je vzhledem k jejich vzhledu předpokládatelné, ale mají i praktický význam. Lze je například oplétat okolo poškozeného místa na laně a tím jej krýt.

Turbany patří rovněž mezi tzv. koncovací uzly. Turban vzniklý opletením z pramenů na konci lana zabrání rozplétání lana a přitom vypadá pěkně. Například v pražském metru jsou všechny provazové zábrany zakončeny právě turbanem.

Jiné vlastnosti turbanů využívají horolezci, když vkládají smyčku s uvázanou opičí pěstí do spáry. Uzel svým objemem zabrání vyklouznutí smyčky ze spáry a na smyčku lze připnout horolezeckou karabinu a vytvořit tak jisticí bod.

Klasifikace turbanů

Klasifikace turbanů je podobná klasifikaci keltských uzlů a může se zdát na první pohled nejasná. Ale když ji pochopíte, není s tím žádný problém. U každého uzlu lze rozlišit počet ohybů, počet pramenů a případně počet opletení.

Počet ohybůPokud položíme uvázaný turban na stůl tak, aby osa, okolo níž byl uvázán, byla kolmá na desku stolu, pak počet obloučků, které se dotýkají desky stolu je počet ohybů. Jedná se o počet změn průběhu pramenů zdola nahoru. Při pohledu na schéma vázání je počet ohybů počtem křížení, které jsou nejblíže středu, okolo kterého je turban vázán. Počet ohybů určuje průměr kroužku turbanu.
Počet pramenůPočet pramenů určíme sečtením všech pramenů nad jedním ohybem. Prosím, nezaměňte počet pramenů s počtem rovnoběžných opletení. Počet pramenů určuje celkovou výšku (násobným proplétáním se pochopitelně zvětšuje) a složitost uzlu.
Počet opleteníPočet opletení je počet rovnoběžných opletení – v každém místě uzlu vede rovnoběžně právě tolik provazů, kolikrát byl opleten. Turban tak může být jednoduchý, dvojitý, trojitý. Více opletení se používá zřídka.

Jen pro zajímavost, kdybyste se s pojmem někdy setkali, čtvercové turbany jsou ty, u nichž se počet ohybů liší od počtu pramenů o jedničku (je jedno, který z nich je větší).

Pár poznámek k vázání turbanů

V následujícím textu odlišuji mezi uvázáním turbanu a jeho opletením. Uvázání znamená, že vytvoříme hotový uzel s otvorem, kterým se navlékne například na cípy šátku. Opletením rozumím postup, při kterém uzel rovnou vzniká na nějakém předmětu, na který by se obtížně navlékal. Příkladem může být vytvoření bandáže uprostřed 60 metrového lana. Provlékat uzlem 30 metrů neohebného lana o průměru 5 centimetrů je nezáviděníhodný úkol, i když ne nesplnitelný. A jistě by se našly i případy uvázáním prakticky nerealizovatelné. Oplétání má další výhodu v tom, že poměrně snadno je možné zvyšovat počet ohybů (u jednodušších turbanů). U složitějších turbanů se rozdíl mezi oplétáním a vázáním stírá. Dál se budu zabývat návody na konkrétní turbany, návod na oplétání turbanů obecné velikosti uvádím samostatně, protože jsem jej převzal (a přeložil) z webu.

Turbany jsou většinou vázány z jediného lana či řemínku. Výjimku tvoří snad jedině případy oplétání poškozeného lana či ovazování nějakého předmětu, na kterém má být turban neposuvný. Příkladem budiž třeba ořech v oku. Běžně se však váží z jediného kusu tak, aby vypadaly jakoby nekonečné.

Napřed se vždy uváže nebo oplete jednoduchý (ve smyslu počtu, nikoli snadnosti, někdy je jednoduchý základ hodně spletitý) základ a pak dalším proplétáním volného konce podél již v uzlu vedeného vlákna se základ zdvojí, ztrojí, ... Je při tom důležité dbát na to, aby zdvojované vlákno bylo vždy na stejné straně přidávaného volného konce a vlákna se nekřížila. Kazilo by to vzhled uzlu.

Většinu turbanů je možné použít k dekorativním účelům také ve tvaru plošného obrazce. Stačí při zdvojování udržovat všechny prameny v jedné rovině. Toho se využívá v drhání, pro různé dekorativní dečky, ozdobné šňůry a podobně. Zde je takový nejjednodušší plošný turban ve tvaru kytičky.

Turban 2p-3o, 2p-5o, 2p-7o, ...

Jiné jméno: dvojitý turban

Tento nejjednodušší z turbanů je poměrně málo k vidění, není častý.

Opletení

Okolo předmětu (zde ruky) uvažte uzel a pokračujte horním volným koncem za ruku vpravo, dolů a zprava jej prostrčte vedle druhého konce.
Pokračujte podél provazu až do požadovaného zdvojení nebo ztrojení celého uzlu.
Pokud první uzel uvážete jednoduchý (očko), vznikne turban 2p3o, z dvojitého (převinuté očko) vznikne turban 2p-5o, z trojitého vznikne 2p-7o, ... Zde je 2p-3o opletený 3x. Ostatní verze nechám na vás.

Nebo ne, ještě ukázku 2p-7o 2x a ostatní možnosti jsou již opravdu jen na vás.

Turban 3p-4o

Jiné jméno: turbánek

Toto je zřejmě nejznámější turban. Zná jej přinejmenším každý skaut. Ti uváží dvojitý turbánek na koženém řemínku a stáhnou jím svůj šátek na krku.

Vázání (3p-4o)

Přeložíme přes sebe 2 horní závity, volný konec podsuneme pod pevným a podle šipky provlékneme oběma závity.
Středem uzlu (tam, kde kočí na obrázku šipka) prostrčíme prst a podle šipky zdvojíme nebo ztrojíme opletení.
A výsledek by měl vypadat nějak takto:

Opletení (3p-4o, 3p-6o, 3p-8o, ...)

Ovineme předmět závitem a vytvoříme ještě jeden ovin a jeho konec zasuneme pod první závit.
Předmět otočíme tak, abychom viděli na zadní stranu uzlu (pokud to není možné, pak jen uzel a pokud ani to není možné, pak přejdeme na zadní stranu).
Překřížíme oba prameny závitů přes sebe tak, aby pramen, který překrývá volný konec, byl dole.
Volný konec vsuneme do vzniklého oka.
Předmět otočíme zpět předkem k sobě.
Volný konec zastrčíme podél pevného konce. Tím vytvoříme základ turbanu 3p-4o. Pokud je Vaším přáním vytvořit turban s větším počtem (sudým) ohybů, pokračujte podle dalších obrázků. Jinak znásobte počet pramenů dalším provlékáním na požadovaný a máte hotovo.
Položte oba konce podél sebe tak, aby mezi nimi bylo vidět dva rovnoběžné prameny. Pramen, který leží pod pevným koncem vezměte a přesuňte jej nad druhý pramen. Tím mezi nimi vznikne další oko.
Do vzniklého prostoru zasuňte volný konec a podél volného konce pod další pramen. Opakováním posledních dvou kroků můžete počet ohybů hotového turbanu volně zvyšovat a vytvářet tak i kroužky o poměrně velkém průměru.

Turban 3p-5o

V drhání je tento turban nazýván tureckým uzlem a většinou jej pak drhači používají na plocho.

Vázání (3p-5o)

Vázání i oplétání je hodně podobné turbanu 3p-4o. Přeložíme přes sebe 2 horní závity, volný konec provlékneme skrz ně, ale ohyb musí zůstat neprovlečen, aby vytvořil oko.
Pokračujeme v provlékání volným koncem podle šipky.
A na závěr provlékneme volný konec vedle pevného.
Teď máte základ a můžete jej zdvojit, ztrojit, ... Výsledek je v podstatě shodný s turbanem 3p-4o, jen má jeden ohyb navíc, proto jej neukazuji dotažený, to se podívejte o něco výš.

Opletení (3p-5o, 3p-7o, 3p-9o, ...)

Oplétání je opět téměř totožné s turbanem 3p-4o, jen první dva závity se dělají poněkud odlišně. Po prvním závitu se pevný konec vrátí na stejnou stranu, odkud přišel, vytvoří takový ohyb vedle něj, a pak opíše druhý závit. Na jeho konci jej prostrčte pod prvním závitem do vytvořeného ohybu.
A teď už postupujte stejně jako při oplétání turbanu 3p-4o (na opačné straně, ...). Stejný je i postup při vytváření dalších ohybů navíc.

Turban 4p-3o

Protože uzel má jen 3 ohyby, je vhodný k uvázání okolo předmětů malého průměru. Naproti tomu 4 prameny, zvláště při vícenásobném opletení, jej činí poměrně vysokým (nebo širokým, pokud je jeho osa vodorovně, jako na zobrazených postupech vázání).

Vázání

Vázání kopíruje oplétání, proto jej neuvádím samostatně. Od následujícího postupu si odmyslete předmět uprostřed a jednotlivé závity a oviny rozložte do plochy.

Opletení

Při oplétání okolo válcových předmětů napřed uvažte okolo předmětu obyčejný uzel. Volný konec veďte za předmětem vlevo od uzlu a zpět dopředu. Pak volný konec prostrčte skrz uzel.
Veďte volný konec zpět vlevo nad pramenem vpravo a pod levým pramenem.
Pokračujte za předmět na levou stranu a okolo něj dopředu dolů, pak nad, pod a nad prameny podle obrázku až na pravou stranu uzlu.
Základ dokončete převedením volného konce za předmětem dolů a dopředu vedle pevného konce.
Teď můžete uzel dotáhnout, zdvojit, ztrojit, ...
Po zdvojení a dotažení vypadá uzel takto:

Turban 4p-5o

Vázání

Vnitřní průměr uzlu je již podstatně větší než v případě 4p-3o, také spotřeba lana je o hodně větší. Vzhled je však prakticky shodný.

Asi nejlépe zapamatovatelný postup je vázání na ruce. Na palec navlékněte spodní závit tak, aby pevný konec ležel v dlani a volný konec veďte mezi ukazováček a prostředníček. Pak jej podsuňte pod pramenem mezi palcem a ukazováčkem, pak nad a pod následujícími prameny.
Otočte volný konec okolo prostředníčku a podvlékněte jej pod pramenem vedeným okolo ukazováčku, pak přes dva další prameny a pod dalším pramenem zpět do dlaně.
Nyní otočte volný konec okolo prsteníčku a podvlékněte jej pod pramenem vedeným okolo prostředníčku, pak nad pramenem jdoucím k ukazováčku, pod pramenem k pevnému konci, přes pramen od prostředníčku, pod pramenem od ukazováčku a nad pramenem od palce zpět do dlaně.
Teď už zbývá jen maličkost, volný konec zavést do uzlu podél pevného konce.
Když všechny prameny zdvojíte, uzel vypadá tak, jako na obrázku (uzel není zcela dotažen).

Turban 4p-9o

Další turban se čtyřmi prameny, který se od předchozích liší pouze počtem ohybů. Vázání už je náročné na orientaci mezi prameny, ale není nezvládnutelné.

Vázání

Začneme hodně volným uzlem (očkem). Pevný konec nechte uprostřed, pomůže v orientaci mezi prameny, protože v každém kroku přidáme jedno kolo celému uzlu. Na obrázku jsou 2. Pak pokračujte podle dalších obrázků.
Uzel navlékněte na nějaký předmět, závity mírně dotáhněte k němu a pak jej můžete zdvojit nebo ztrojit.
Takto nějak by měl vyhlížet výsledek.

Turban 5p-4o

Opletení

Na ruku si navlékněte závit a udělejte ještě jeden tak, abyste volný konec vedli mezi pevným koncem a závitem přes konec prvního závitu a pod začátkem.
Volný konec veďte okolo předmětu vlevo od dříve vytvořených závitů. Dole se objeví mezi závity a pevným koncem. Prostrčte jej podle pevného konce pod nejbližším pramenem a nad dalším směrem vpravo.
Volný konec veďte vpravo od závitů a otočte turban tak, abyste viděli jeho zadní stranu.
(Já otočil celou ruku, bývalý vršek je teď dole.) Volný konec jsem vedl zprava na levou stranu přes, pod a přes jednotlivé prameny. Pak otočte opět turban zpět.
Opět turban otočte k sobě a vyveďte volný konec mezi pevným koncem a prvním levým závitem, ten překřižte nad, pokračujte pod a nad dalšími prameny zase až na pravou stranu.
Znovu turban otočte. Volný konec veďte úplně zprava nad pravým pramenem (protože na obrázku je volný konec ještě vlevo od něj) pod, nad a pod. Je možné, že poslední křížení již máte na straně u vás, nedejte se tím zmást.
Opět uzel otočte a volný konec zasuňte podél pevného. Tím vytvoříte první celý oplet.
Když uzel utáhnete a vytvoříte druhý oplet, vypadá uzel tak, jak na obrázku.

Turban 5p-9o

Další turban s pěti prameny, který se od předchozích liší pouze počtem ohybů. Vázání podle návodu už je opravdu náročné na orientaci mezi prameny, ale opět není nezvládnutelné.

Vázání

Začneme hodně volným uzlem (očkem). Pevný konec nechte uprostřed, pomůže v orientaci mezi prameny, protože v každém kroku přidáme jedno kolo celému uzlu. Na obrázku jsou 2. Pak pokračujte podle dalších obrázků.

Opičí pěst

Jiná jména: kinderkopf, někdy nesprávně malina a rovněž nesprávně turban 3p-3o

Opičí pěsti se občas říká malina (aniž by měla něco společného s malinou jako koncovacím uzlem). Ačkoli se velmi podobá turbanům, jednalo by se o turban 3p-3o, svým způsobem vázání s nimi nemá nic společného. Podle analýzy, kterou uvádím jinde, totiž nejde takový turban uvázat z jediného provazu. I přes to řadím opičí pěst v návodech právě sem, k turbanům.

Kromě zjevného ozdobného účelu se uzel občas používá i k praktickým věcem. Například jako knoflík, zátěž (zvláště pokud do jeho středu vložíte kámen nebo jiný vhodný předmět) pro přehazování lana a viděl jsem z ní i umně vytvořenou nouzovou kouli ke kuželkám. Horolezci tento uzel váží na smyčkách a používají jako vklíněnec - smyčku s uzlem zasunou do spáry, uzel pak brání vyklouznutí ze spáry a horolezec se může k upevněné smyčce přicvaknout karabinou a tak zajistit (páni horolezci mi jistě odpustí terminologickou nepřesnost, které se vědomně dopouštím v rámci srozumitelnosti laikům). Nápadům se meze nekladou.

Postup ukážu na jednodušší dvojité pěsti. Ačkoli se obvykle váže alespoň trojitá, tuto jsem zvolil hlavně pro přehlednost. Vyšší počet vytvoříte pouhým zvětšením počtu závitů v každém kroku.

Okolo prstů vytvoříme 2 závity.

Pak kolmo na ně udělejte další 2 závity. Mezery mezi prsty jsou ideální pomůckou pro udržení přehledu.
A rovnoběžně s dlaní, tedy kolmo na oba předchozí směry, uděláme poslední 2 závity.
A teď zbývá maličkost. Správně a pěkně vše utáhnout. Postupujte pěkně od jednoho konce k druhému, od jednoho křížení pramenů k dalšímu, závit po závitu, jinak nemáte nejmenší šanci na úspěch. Stále dbejte na to, aby se rovnoběžné prameny nikde nekřížily. Obvykle jsou na úplné dotažení potřeba tak 3-4 cykly, proto neztrácejte trpělivost moc brzy, určitě se to povede.

Vazba lépe drží tvar, pokud do jejího středu vložíte třeba vhodnou kuličku, také se pak lépe utahuje. Vkládejte ji, když už je uzel mírně dotažen, většinou po prvním nebo druhém cyklu.

A na závěr ukázka čtyřnásobného opletení ze slabšího pleteného provázku třeba jako přívěšek na klíče (uvnitř je hrací kostka, druhý konec je zastrčen do uzlu). To jsem viděl prodávat za 30,- Kč, vy si to uvážete za 5 minut.

Turbanové poutko

Turbanové poutko je dokladem toho, že turban lze uvázat i ze dvou provazů. V turbanovém poutku se vázání zúčastňují dva konce a vlastní ohyb slouží jen jako smyčka po uvázání. Uzel je velmi vzhledný a osobně jej mám uvázaný na koženém řemínku, který nosím na krku. Značné množství lidí jej obdivuje a chce jej naučit vázat. Návod se zdá složitý, ale s provazem v ruce je to výrazně jednodušší než jak se udá podle napsaného návodu.

Začínáme josefínským uzlem. Při jeho vázání je ale důležité, aby konce tvořící smyčku (a rovněž tak i volné konce) vycházely z uzlu diagonálně. Vezmeme jeden volný konec a vedeme jej ve směru otáčení závitu pod pevným koncem a z vrchu do středu uzlu.
Tentýž postup zopakujeme i druhým koncem.
Nedejte se zmást spletí na obrázku. S provazem v ruce je to jednodušší. Uchopte oba volně konce do jedné ruky a oba pevné konce do druhé, mírně zatáhněte, aby se uzel zatáhl. Pečlivé dotažení budete muset udělat pramen po prameni.
Po dotažení vypadá uzel takto. Druhý obrázek ukazuje uzel, který nosím na krku, jak jsem se zmínil výše.

Turbanové poutko s dvojím opletením

Začínáme josefínským uzlem. Při jeho vázání je ale důležité, aby konce tvořící smyčku (a rovněž tak i volné konce) vycházely z uzlu diagonálně. Vezmeme jeden volný konec a vedeme jej ve směru otáčení závitu podél nejbližšího pevného konce.
Tentýž postup zopakujeme i druhým koncem.
Teď máte volnými konci naznačen postup oplétání. Stačí každým z nich sledovat pevný konec a oplétání ukončit tak, aby místo zahájení třetího opletu volný konec vedl do středu uzlu a jím ven. Oba volné konce samozřejmě konají stejnou "práci".
Tím vznikne jakási kytička.
Pak v ploše vytvořenou kytičku stáhněte a vytvoříte turbanové poutko s dvojím opletením.

Čínský knoflíkový uzel

Klasický knoflíkový uzel, na kožené brašně vytváří stylové upevnění její chlopně a zároveň je to pěkný ozdobný prvek. Jeho výsledný průměr je asi pětinásobný proti průměru použité šňůry. Výška uzlu je o něco menší, asi čtyřnásobek.

Uprostřed šňůry vytvořte závit a jeho ohyb překlopte dolů. Vezměte levý konec a provlékněte jej napříč uzlem. Nevytahujte jej celý, nechte z něj smyčku vlevo.
Stejný konec, který jste provlékali veďte zespodu do smyčky, která zůstala z předchozího kroku, a pokračujte podle šipky.
Uzel má nyní čtyři zřetelné smyčky a oba konce procházejí vnitřkem uzlu vedle sebe. Odděluje je jen pramen označený kolečkem. Tento pramen musíte trochu povytáhnout a při utahování dbát na to, aby nezmizel v uzlu.
Takto vypadá hotový knoflík.
V pohledu z vrchu je označen stejný pramen, který byl při utahování povytažen.

Dvojitý čínský knoflíkový uzel

Základem je čínský knoflíkový uzel, který se často dělá dvojitým, aby byl mohutnější (možnost větší dírky) a lépe viditelný. Proti jednoduššímu bratříčkovi na něm také lépe vyniká jeho kresba uzlu. Výsledný průměr uzlu je (podle míry utažení) asi sedminásobek průměru šňůry, na které je uvázán.

Začneme tím, že uvážeme, ale nedotáhneme, čínský knoflíkový uzel. Koncem, kterým jsme vázali, pak podle šipky následujeme pramen tak, až všechny prameny budou zdvojené.
Když jsou všechny prameny zdvojené, nezbývá už nic jiného, než uzel pečlivě kousek po kousku dotáhnout a upravit do pěkné kuličky.
Takto vypadá hotový dvojitý knoflík.

Čínský ozdobný uzel

Jiná jména: dvojitý diamantový uzel, plafondový uzel

Tento neobvyklý ozdobný uzel čtvercového vzhledu stojí za trochu námahy při obtížnějším vázání - tedy váže se celkem jednoduše (prakticky jsou to 3 křížové spojky), ale vyžaduje pečlivé utahování. Uzel lze použít například jako dekorativní spojení dvou konců šňůrky navlékané na krk jako náhrdelník.

Vytvoříme úzký dlouhý ohyb a na něm poloviční uzel (nedotažené očko).

Pod ním ještě jeden (nedotažená křížová spojka). Ponechte mezeru a uvažte znovu nedotaženou křížovou spojku.

Spodní uzel převrátíme nahoru (včetně konců) a horní dolů (včetně ohybu). Ohyb provlékněte mezi prameny spodní spojky.
Levý konec provlékněte mezi prameny horní spojky a pak i levý konec zespodu také mezi prameny horní spojky.
Nastavte správnou délku smyčky, utáhněte a pečlivě urovnejte celý uzel.