Ostatní uzly (00)

Zde uvádím seznam uzlů, které neumím zařadit do žádné z jiných kategorií podle používání nebo mají nějaké speciální použití (zarážky, ochranné oplety, speciální, ...). Hlavní jména (pro mě) jsou psaná normálně 00. Jména uvedená v závorkách jsou varianty hlavního uzlu 00. Alternativní jména uvádím v seznamu psaná kurzívou 00; jsou to jiná jména pro hlavní nebo odvozený uzel.

Amforový uzel Asherův vyrovnávací uzel Barelový uzel — přezkový koš Blakvelská spojka (Blakvelská spojka s vloženým závitem) Buřtík — očko převinuté Dispečerský uzel — osmička s převinem Dűlferův sed Francouzský vrcholový uzel Hákový uzel — blakvelská spojka Jisticí uzel UIAA — poloviční lodní smyčka Jižní kříž Královský uzel Krvavý uzel — převinuté očko Lékárnický uzel — přezka Luková smyčka (Mlynářský uzel) Očko (Očko převinuté) Ohlávka Osmička (Osmička s převinem) (Osmička s více převiny) Poloviční lodní smyčka Pouta (Poutací přezka) Poutací smyčky (Převinuté očko) Přezka Přezkový závěs (Přezkový koš) (Škotový závěs) Turecký uzel — luková smyčka Uzel Bdělého — osmička Uzlinka — převinuté učko Včelka Vrcholový uzel Vyrovnávací uzel