Provazový žebřík

Provazový žebřík je docela užitečná věc, mimo jiné proto, že je lehký a snadno se přenáší. Na rozdíl od pevného žebříku jej pohodlně ukryjete do batohu při výpravě oddílu, ale zase jej o nic neopřete a musí se najít jeden odvážlivec, který místo zdolá bez žebříku vlastními silami nebo s pomocí kamárádů a žebřík nějakým šikovným způsobem zavěsí. Aby ale provazový žebřík vůbec k něčemu byl, musí být spolehlivý a dostatečně pevný.

Jsou v podstatě 2 možnosti, jak takový žebřík získat. Můžete jej buďto koupit (nechat vyrobit na zakázku, případně dostat darem) nebo si jej vyrobit. A výroba není tak náročná, jak by se mohla na první pohled zdát.

Ať jej budete kupovat nebo vyrábět, musíte si zodpobědět základní otázku: Kde a k čemu, případně kdo, jej bude používat? V závislosti na odpovědi pak musíte zvolit typ řebříku:

Pak byste si měli udělat představu o použitém lanu a způsobu upevnění konce žebříku. Žebřík musí sice nahoře viset, ale může viset za jediné oko tvořené společně z obou podélných lan (nebo podélná lana právě z tohoto oka vycházejí) nebo může každé podélné lano mít oko vlastní. To je možná trochu univerzálnější, protože obě oka lze zavěsit jak samostatně, tak i společně. Samostatné zavěšení podélných lan omezuje otáčení žebříku kolem podélné osy. Je také možné ukotvit i spodní konec podélných lan. Pak je ohyb po žebříku podobnější lezení po žebříku pevném.

Do ok pro zavěšení žebříku může být vložena kovová (většinou) lanová vložka, která chrání vnitřek oka před rozedřením.

Žebřík nemusí být upevněn jen svisle. Při vodorovném nebo mírně šikmém zavěšení může dobře nahrazovat můstek nebo lávku. V tom případě je vhodné dát příčky blíž k sobě nebo použít jako příček prkna na plocho, aby se snížilo nebezpečí zklounutí nohy mezi příčky. Zatímco svislý žebřík mívá příčky vzdálené okolo 30 centimetrů, vodorovná lávka by měla mít mezery mezi příčkami do 15 centimetrů, pro přechod dětí i méně.

Svislý žebřík může viset na jediné skobě, šikmý nebo vodorovný však musí mít upevněn každý konec podélného lana samostatně a pokud možno co nejdál od sebe (jak podélně tak i příčně), abychom zajistili jeho stabilitu. Lávky se často doplňují o paralelní lana asi ve výši prsou, sloužící jako zábradlí.

Nákup žebříku

Není až takový problém žebřík koupit. Měl by být k mání v každém provaznictví, případně lze v provaznictví objednat jeho výrobu nebo alespoň získat kontakt na výrobce. Několik provaznictví (většinou z Prahy) lze najít i na internetu.

Koupený žebřík nemusí zcela odpovídat Vašim požadavkům, může mít jiné rozměry nebo být z jiného materiálu. Také jsem zatím neviděl prodávat žebřík, který by byl celý z lana, vždy měl pevné příčky (dřevo, plast).

Výroba žebříku pouze z lana

Samostatné příčky z lana

Pro žebříky, jehož příčky tvoří krátký kousek lana navázaný na obě nosná postranní lana jde o volbu správného uzlu v závislosti na typu a materiálu lana. Buď můžete použít škotovou spojku nebo lépe je roztáhnout prameny krouceného podélného lana, do nich vsunout očkem zakončenou příčku a prameny zase urovnat zpět. Aby se příčka nemohla z postranního lana uvolnit, je vhodné co nejtěsněji nad a pod příčkou podélné lano těsně ovinout tenkým provazem. Chcete-li mít žebřík opravdu pěkný, použijte místo tohoto ovinutí třeba některý z turbanů - doporučuji alespoň dvojité opletení a důkladné a pečlivé dotažení.

Celý žebřík z jediného lana (eventuálně ze dvou)

Pominu žebřík vytvořený jako úzkou síť, to popisuji na jiném místě. Nevýhodou takového žebříku je menší průměr a tuhost příček, díky čemuž se po žebříku trochu obtížněji pohybuje. Zajímavější je žebřík, jehož příčky jsou ze stejného jediného kusu lana jako podélná vodící lana. Jádro každé liché příčky je tvořeno z jednoho postranního lana a opleteno je druhým postranním lanem. U sudých příček je tomu opačně.

Druhý ze zobrazených způsobů vytvoření příček je trochu obtížnější na uvázání. Pokud si ale uvědomíte, že se jedná o dvě převinutá očka vložená do sebe, nebudete ani obrázek potřebovat.

Nevýhodou těchto žebříků je velká spotřeba lana. Pro odhad potřebné délky lana doporučuji uvázat jednu příčku z odřezku lana, pak rozvázat, změřit spotřebu na jednu příčku a přidat dvojnásobek rozteče příček (obvykle 30 až 40 centimerů). Po vynásobení počtem příček a přidání "kousku" na zavěšení žebříku získáte celkovou délku. Nemáte-li dostatečně dlouhé lano, můžete jej nastavovat splétáním nebo uzlam, třeba škotovou spojkou. Pokud použijete na nastavení uzel, snažte se, aby byl ukryt v jádře příčky a měl trochu delší konce. Uzel i konce pak zakryjte opletem z druhého podélného lana.

Při vázání tohoto typu žebříku je trochu obtížnější dodržet stejnou rozteč mezi příčkami a stejnou délku příček. Délku příček vyřešíte snadno spočítáním počtu závitů. Pro zajištění stejné rozteče si můžete udělat jednoduchý přípravek. Nabízím 2 možnosti, ale pokud budete chctít, určitě najdete i jiná řešení. Nejjednodušší je vzít dřevěnou desku a do ní zatlouct 4 hřebíčky. Je to však poměrně veliké a možná i trochu neohrabané. Nekoušel jsem to použít osobně, nápad to není můjů já používal upravenou laťku potřebné délky a na každém konci jsem udělal do laťky žlábek, určitě by také šlo jen zatlouct hřebík, ... Je to skladné, myslím, že provlékání lana kolem příček je pohodlnější než s destičkou, ale zase mi občas ta laťka z vazby vypadne.

Výroba žebříku se samostatnými příčkami z jiného materiálu

Tento typ žebříku je podle mého názoru na výrobu nejjednodušší pro lidi neznalé provaznických prací. Zase jsou k němu potřeba vyrobené příčky. Způsobů uchycení příček je obrovské množství. Na obrázcích níže jsou některé z možností a je na nich zobrazen i vhodný tvar zakončení příčky. Rozhodně nejde o vyčerpávající výčet, jistě vymyslíte i řadu dalších alternativ.

Jako materiál na podélné boky bych doporučil kroucené lano nejlépe ze sudého počtu pramenů. Kroucené lano bývá ohebnější než stejně silné pletené nebo oplétané lano, navíc se snáz mezi prameny upevňují příčky nebo se do nich snáz zastrkávají prameny pro zahájení turbanu. Sudý počet pramenů je vhodný proto, že při vkládání příček mezi prameny je příčka uprostřed lana.

Konce žebříku

Každý žebřík, ma-li sloužit svému účelu, musí jít zavěsit nebo jinak upevnit. Je proto nutné při jeho vázání vytvořit alespoň na jednom konci žebříku jedno nebo dvě oka (na každém postranním laně jedno) na jeho zavěšení nebo ukotvení. Jedno oko můžete udělat třeba tak, že lano přehnete na polovinu, do ohybu vložíte kovovou lanovou vložku a těsně pod vložkou obě lana těsně ovinete tenkým provázkem. (Lanové vložky různých rozměrů jsou běžně k mání v provaznictvích, v potřebách pro kutily a podobných obchodech.) Každý konec vycházející z oka pak bude tvořit jedno postranní lano pro upevnění příček.

Kromě ovinutí můžete oko vytvořit například uzlem MWK.

Příčky

Na příčky ze dřeva bych doporučil dub nebo jasan. Oba typy dřeva celkem slušně odolávají vlhkosti a nemají tendenci praskat. Příčky jsou nejčastěji kruhového průřezu nebo se používají ploché příčky.

Pokud budete používat příčky s otvory, měly by otvory být o něco větší než je průměr použitého lana, protože ve vlhkém prostředí lano nabobtná a může příčku rozštípnout. Podobné je to při mrazu, mrznutím vody se dřív trhaly skály, takže nečekejte, že by nějaký kousek dřeva odolal takové síle.

Pokud příčka nemá otvor, měla by mít zářez alespoň na straně, která doléhá k lanu, nebo lépe drážku po celém obvodu. Účelem je v obou případech zabránit příčce, aby vyklouzla z upevnění k bočnímu vodícímu lanu. Drážka po celém obvodu slouží svému účelu i když se příčka pootočí. Zářez na jedné nebo dvou protilehlých stranách naopak může protáčení příčky úspěšně bránit.

Upevnění příček

Příčky mohou být upevněny posuvně nebo pevně. Při posuvném upevnění je příčce bráněno v pohybu směrem dolů, při pevném se příčka nemůže pohybovat ani nahoru. Zajištění jen v jednom směru je většinou méně pracné. Má-li být žebřík použit v šikmé nebo vodorovné poloze, musí být příčky zajištěny v obou směrech.

Pevné upevnění může být jediným uzlem, který obepíná příčku nebo je těsně nad příčkou stejný uzel jako těsně pod příčkou. Pro první typ lze použít libovolný dostatečně spolehlivý uzel (přezku, očko, konstriktorový uzel, ...). Dávejte si pozor na uzly, které při uvolnění zátěže mají tendenci se rozvazovat nebo povolovat. Jakkoli mám rád lodní smyčku, k tomuto účelu bych ji určitě nepoužil.

Pro druhý typ upevnění pevných příček lze použít takové uzly, které nemají tendenci se po laně posouvat (nejčastěji očko, buřtík) nebo uzly oplétané okolo vodícího lana jinou slabší šňůrou (například turbany). Oplétané uzly by měly být zahájeny prostrčením vázacích pramenů skrz vodící lano tak, aby se možný podélný pohyb co možná nejvíce omezil, a měly by být silně a pečlivě dotaženy. U turbanů bych doporučil alespoň dvojité opletení. Pokud kladete důraz na vzhled žebříku, oplétané uzly jsou pro svou dekorativnost dobrou volbou.

Některé způsoby upevnění příčky umožňují protáčení příčky. Při volbě typu upevnění příčky je třeba zvážit, zda tato vlastnost nebude na překážku zamýšleného použití a nezvýší nebezpečí nad únosnou míru. Také může pomoci použít místo příčky s kruhovým průřezem příčku plochou.

Některé používané uzly vyžadují, aby na každé straně příčky byl uzel uvázán inverzně - na jedné straně před příčkou, na druhé za příčkou. Snižuje se tím protáčení příčky.

Vlastní příčky mohou být v podstatě dvojího typu: s otvorem (nebo dvěma) na každé straně nebo s drážkou či zářezem, případně bez upraveného konce. Upevnění příček s otvorem bývá jednodušší, ale jejich výměna při poškození příčky je složitá a znamená většinou použití jiného typu náhradní příčky nebo rozebrání části žebříku a jeho opětovné uvázání.

Pohyblivé příčky

Všechny pohyblivé příčky jsou s otvorem. Nejjednodušší upevnění takové příčky znamená pod příčkou uvázat jednoduché očko nebo převinuté očko (tzv. buřtík). Tyto uzly se však někdy váží dost nepohodlně, protože například při dlouhých žebřících je nutné protahovat dlouhé konce. V takových případech bych volil některý z oplétaných uzlů, třeba některý z turbanů.

Pevné příčky

Nejjednodušší je vložení konce příčky do očka. Z důvodu protáčení příčky je vhodné na každé straně příčky vázat očko inverzně, jednou před a na druhém konci za příčkou.
Podobnou službu jako očko udělá i přezka. Ta má také výhodu v tom, že není potřeba žádného konce lana a lze ji uvázat uprostřed.
Spolehlivější než obě předchozí metody je vložení příčky mezi konce očka. Z důvodu protáčení je opět vhodné na každé straně příčky vázat očko inverzně.
Další uzel pro stejný způsob upevnění příčky vychází z očka a příčky vložené do jeho konců. Volný konec je možné uvázat tak, jak je naznačeno na obrázku, nebo může vést pod posledním pramenem vpravo dole.
Můžete použít i konstriktorový uzel
... nebo následující uzel. Příčka přijde prostrčit místem označeným křížkem.
Okolo příčky s otvorem můžete uvázat očka, převinutá očka nebo třeba některý z turbanů. Turbany vypadají velmi pěkně.
Když roztáhnete prameny vodícího lana, můžete mezi ně vložit příčku. Těsně nad a pod příčkou povolené prameny stáhněte vhodným uzlem z nějaké šňůry (konstriktorový uzel, některý z turbanů, ...). Turbany vypadají velmi pěkně.
Do příčky udělejte drážku na jedné straně, přiložte ji drážkou k lanu a svažte podoně jako se svazují třeba trámy křížovou vazbou.
Jiným jednoduchým principem je zdvojení bočního lana a sevření příčky mezi ně. Pro svázaní lan nad a pod příčkou použijte spolehlivý uzel a uvažte jej tak, aby se po lanech nemohl posunout. Jednoduchou úpravou tohot postupu upevníte plochou příčku se dvěma otvory na každé straně. Každým otvorem provlékněte jedno z lan.

Zajištění příček

Příčky lze proti vyklouznutí zajistit doplněním slabého lanka vedle hlevního bočního lana. Slabé lanko pak prochází malým otvorem na konci příčky. Lanko nemá nosnou funkci a otvor v příčce také nesnižuje její pevnost. Na druhou stranu při složení žebříku se tenké lanko plete a ztěžuje manipulaci.