Spojky ()

Spojky dělím podle toho, zda se hodí ke spojování lan:
stejných průměrů
různých průměrů

Uvádím všechny mně známé spojky, hlavní jména (pro mě) jsou psaná normálně xx xxx xxx. Jména uvedená v závorkách jsou varianty hlavního uzlu xx. Alternativní jména uvádím v seznamu psaná kurzívou xx; jsou to jiná jména pro hlavní nebo odvozený uzel.

Svazování lan stejných průměrů

Akademický uzel Ambulanční uzel (Ambulanční uzel se zámkem) Autíčka — rybářská spojka Babský uzel — křížová spojka Balíkový uzel Balíkový uzel — křížová spojka Carrickova přezka — Josefínský uzel Čtvercový uzel — ambulanční uzel Dělostřelecký uzel — Josefínský uzel Diamantový uzel — josefínský uzel Dubový uzel — očková spojka (Frostův uzel dvojitý) Hadí spojka — krvavý uzel s vloženým závitem Hadí spojka — krychlová spojka Herkulův uzel — Ambulanční uzel Hunterova spojka (Chirurgický uzel) (Josefínská spojka) Josefínský uzel Koncový uzel — očková spojka Kožešnický uzel Krychlová spojka Křížová spojka (Křížová spojka se zámkem) (Křížová spojka dvojitá) Květová spojka Lianový uzel Lovecká spojka Motýlková horolezecká spojka (Očková spojka) (Osmičková spojka) Plochý uzel — ambulanční uzel Protiběžný uzel (Refový uzel) Rovný uzel — ambulanční uzel Rozšklebený uzel> — rybářská spojka dvojitá Rybařík — rybářská spojka Rybářská spojka (Rybářská spojka dvojitá) (Rybářská spojka trojitá) Rybářský uzel — rybářská spojka (Spojka na kličku) (Spojka s převinutým očkem) Těsná spojka (Tchýnin uzel) Trávový uzel — těsná spojka Uzel UIAA — protiběžný uzel Vlascový uzel — rybářská spojka (Vozařský uzel) (Zasunutý zlodějský uzel) (Zlodějský uzel) — Ambulanční uzel

Svazování lan různých průměrů

Albright speciál Allbright speciál — Albright speciál Carrickova přezka — Josefínský uzel Dělostřelecký uzel — Josefínský uzel Diamantový uzel — Josefínský uzel Dokařská spojka Flámský uzel — osmičková spojka Hadí spojka — krvavý uzel s vloženým závitem (Josefínská spojka) Josefínský uzel Ker Kinžalový uzel Kličková spojka Krvavá spojka — krvavý uzel s vnitřním závitem Krvavý uzel s vnitřním závitem Osmičková spojka Skotská spojka — škotová spojka Skřipcový uzel — dokařská spojka s více závity (Spojka z dračích smyček) Stěžňový uzel — škotová spojka dvojitá Škotová spojka (Škotová spojka dvojitá) (Škotová spojka různostranná) (Škotová spojka se zámkem) Tkalcovský uzel — škotová spojka Uzel ker